171 män och sex kvinnor som styr världen på samma bild.
Hittar du Göran Persson och Bill Clinton?

Foto: REUTERS