”Högerextremisterna har byggt upp sina organisationer här”

Ingrid och Rolf Lämmel chattade från Berlin

Foto: Foto: Lotte Fernvall
Ingrid och Rolf Lämmel.
NYHETER

Ingrid & Rolf Lämmel säger: Hej. Nu är vi på plats.
Christian säger: Hej! Tycker ni att Tyskland har blivit bättre eller sämre nu efter berlinmurens fall?
Ingrid & Rolf Lämmel säger: Rolf: Delvis bättre. Delvis sämre. Eftersom det inte skett någon verklig inre återförening.
dragana säger: hur känndes det när muren revs???
Ingrid & Rolf Lämmel säger: Rolf: Det var en väldigt blandad känsla. Det gick så örhört snabbt. Först kändes det väldigt obehagligt. Ingen visste ju vad som skulle hända.
säger: Hej! Vad menar ni med att det inte skett någon ”verklig inre återförening”?
Ingrid & Rolf Lämmel säger: Rolf: Det var inte två jämnaställda stater som återförenades. Som som det sas i artikel 146 skulle en ny författning skrivas för återföreningen. Man använde helt fel metod.
Jesper säger: Hej. Sverige har nyligen antagit en lag som ger staten rätt att läsa alla e-brev, lyssna på alla digitala telefonsamtal och se vilka sidor på internet svenska folket besöker. Trodde ni, när Stasis övergrepp blev kända, att ni skulle uppleva dylik övervakning igen?
Ingrid & Rolf Lämmel säger: Ja. Kanske. Den tidigare inrikesminister Schauble lät ju polisen undersöka folks datorer. Trots att det fanns motstånd mot det.
Itar säger: Tycker ni att det var mer jämställt i DDR? Jag tänker på att alla hade jobb, även kvinnor. Kan tänka mig att det inte var så i västtyskland under efterkrigstiden?
Ingrid & Rolf Lämmel säger: Ja, definitivt. I DDR fanns jämställdheten förankrad i grundlagen och var praktisk möjligt tack vare inrättande av daghem, dagmammor och möjligheten att få ett års mammaledigt. Efter återföreningen börfjar Västtyskland åtminstone delvis ta över detta från DDR.
Chabi säger: Tycker ni länderna återförenades alldeles för snabbt efter murens fall? Borde Östtyskland fått chansen att utvecklas med en ekonomi likt Sverige dvs. statlig kontroll men med marknadsekonomi istället för att allting avvecklades?
Ingrid & Rolf Lämmel säger: Ingrid: Ja, det hade varit mycket bättre. Kohl hade först en 10-punktsplan för en mer stegvis återförening. Företagen privatiserades över en natt. 12 500 företag privatiserades. Många för den symbolisxka summan av en mark. DET VAR ETT GIGANTISKT SLÖseri med DDR:s tillgångar.
Stephanie säger: Hej Ingrid och Rolf! Jag tycker att det är modigt att ni vågar stå för era åsikter. Jag undrar om ni vågat titta i era mappar. Jag menar de som Stasi hade om alla sina medborgare. Mina vänner och min förre detta pojkvän (då var jag mycket i Wittenberg under min ungdom) har inte vågat ännu.
Ingrid & Rolf Lämmel säger: Nej. Vi har inte brytt oss. En vän har berättat för mig vad som stod där. Det mesta var helt oviktigt och ointressant.
Itar säger: Vilka är de viktigaste positiva lärdomarna det nya Tyskland (och kanske även övriga Europa) bör dra av erfarenheterna i Östtyskland?
Ingrid & Rolf Lämmel säger: Rolf: Det viktigaste är förverkligen av jämnställdheten mellan män och kvinnor i praktiken. Ett sjukvårdsystem där medborgare inte behövde betala. Ett bra utbildningssystem för alla och ett enhetligt socialsystem för alla. I Tyskland finns nu 200 olika försäkringskassor. Och mycket annat också.
DA säger: Finns det idag någon skillnad som ni ser mellan Öst och Väst?
Ingrid & Rolf Lämmel säger: Ingrid: Ja. Arbetslösheten är betydligt större i öst.85 procent av den östtyska eliten kastades ut från sina jobb och ersattes av ofta medelmåttiga västtyskar. Lett till att många framstående medborgare tog sina liv.
säger: Tycker ni verkligen på allvar att bristen på citrus och tomater var de största felen med DDR?
Ingrid & Rolf Lämmel säger: Nej. Vi hade många andra brister. Våra företag låg alltför långt efter de västeländska. I DDR fick vi själva betala för återuppbyggnaden. Vi hade redan från början en mycket svår sits.
Sovran säger: Hejsan, jag undrar hur ni kan stödja ett imperium som dödade oliktänkande, hur ni kan stödja en regering som skjuter en människa, som har barn, fru, syskon, släkt i sig? Hur kunde ni tycka att det var synd, att muren som separerade familjer, släkter och en nation gick sönder? Tack och Hej!
Ingrid & Rolf Lämmel säger: Rolf: På 20 år dödades 190 människor som försökte fly över gränsen. På ett år tar 10 000 människor i västra Tyskland livet av sig. Varje 90:e sekund dör ett barn i Afrika av malaria. Man måste sätta allting i perspektiv.
säger: God dag! Man kan mellan raderna läsa om er att ni hade en upphöjd position i DDR. men kan ni inte känna något medlidande med de människor som plågades och förtrycktes och inte hade era privilegier?
Ingrid & Rolf Lämmel säger: Naturligtvis. Staten gjorde många dåliga saker i socialismens namn. Jag drabbades själv av det. 1980 fick jag sparken därför att jag intog en motg partiet kritisk position. Även om jag senare blev rehabiliterad hamnade jag ändå vid sidan av med 800 mark mindre i månadslön.
DA säger: Tycker ni en liknande mur är ett bra sätt att få bort alla oroligheter i Israel?
Ingrid & Rolf Lämmel säger: Nej. En mur hjälper inte att ta bort hatet mellan palestinier och israeler. En mur hjälper bara extremisterna.
Moderator säger: Nu kommer sista frågan.
Itar säger: Stämmer det att högerextremism och rasism vuxit i östtyskland sedan återföreningen? Varför tror ni att det är så?
Ingrid & Rolf Lämmel säger: Rolf: Det stämmer. För det första har högerextremisterna i västtyskland byggt upp sina organisationer här med hjälp av en massa pengar. För det andra blir extremismen en utväg för alla de unga arbetslösa. De letar efter enkla lösningar för att få till ett samhälle där de kan få det bättre.
Moderator säger: Nu är chatten slut. Tack Ingrid & Rolf Lämmel (och Wolfgang Hansson som tolkat) – och alla ni som ställt frågor!
Ingrid & Rolf Lämmel säger: Danke, schönen gruz