Farligt eller ej med nallemaster?
STOCKHOLM. Såvitt man nu vet är det ofarligt med de många antenner och mobiltelemaster som sätts upp för att nallesamtalen ska fungera.
   Det var kommunikationsminister Ines Uusmanns huvudsynpunkt vid en riksdagsdebatt på tisdagskvällen.
   Men hon garderade sig sedan i replik efter replik:
   -Frågan ska tas på allvar, det handlar om hälsan, försäkrade hon interpellanten Erling Bager (fp).
   Uusmann sade att Socialstyrelsen nyligen frågat ett antal myndigheter hur de ser på utvecklingen, men att svaren ännu inte kommit in.
   Erling Bager beskrev hur ”det dräller av antenner på fastigheterna”, särskilt förstås i tätbebyggda områden.
   Men Bager tyckte att åtminstone dagis och skolor borde ligga på säkerhetsavstånd från dessa antenner. Han ansåg inte att försiktighetsprincipen nu följs i väntan på mer forskning.
   Enligt Strålskyddsinstitutet (SSI) överskrids gränsvärdet för radiofrekvent strålning på avstånd mindre än en meter rakt framför antennens strålande yta. På cirka tio meters avstånd är strålningsstyrkan mycket låg, och utstrålningen är låg i andra riktningar än huvudstrålriktningen.
   -För antenner placerade på husfasader innebär det att strålningen i utrymmen bakom antenn är klart under gränsvärdena, bedömer SSI
   Uusmann försäkrade att frågan är viktig. Men man måste undersöka ordentligt innan man vet om det behövs riktlinjer för antennskogen. (TT)