Aftonbladet  
Aftonbladet nyheter  

Måndag 23 februari 1998

USA och dess allierade förbereder ännu ett massmord på araber

USA och några av USA:s närmaste allierade i den anglosaxiska världen förbereder nu ännu ett massmord av araber. Irak skall bombas på nytt. Skälet uppges vara att Irak har tillgång till, eller i vart fall resurser att framställa, biologiska och kemiska massförstörelsevapen, en kapacitet som Irak i så fall delar med de flesta av jordens länder. Emellertid framställer nu de västliga medierna än en gång Irak som ett mycket farligt land. I Expressen såg jag en karta häromdagen där påstådda lager av kemiska och biologiska vapen var markerade med dödskallar. Jag skulle tro att det mesta av det som sägs i det här avseendet är lögn. Av det mycket enkla skälet att det var lögn förra gången.

 1990 framställdes Irak också som ohyggligt farligt, ”världens fjärde krigsmakt” och liknande. Det var inte sant. Kriget mot Irak var inte krig utan slakt. Det fälldes mer än 88 500 bomber över Irak, vilket motsvarar sju Hiroshima-bomber i sprängkraft.
 Ungefär 100 000 irakiska män i uniform dödades men de civila förlusterna var dubbelt så stora. Och då talar vi bara om omedelbart dödade, under själva slakten.

Ty den USA-allierade krigföringen var i huvudsak biologisk. Genom att slå ut landets alla reningsverk fick man igång en rejäl barnadödlighet. Enligt FN-beräkningar har omkring 700 000 barn dött till följd av den biologiska krigföringen (enligt irakiska uppgifter är antalet mycket större). Kronisk undernäring har drabbat 810 000 av Iraks återrstående 3 miljoner barn. Undernäringen medför bland annat att barnen inte kommer att kunna tillgodogöra sig skolundervisning, en hel generation slås ut, antingen genom svältdöd eller mentalt.
 Vad som diskuterades före kriget 1990 var valet mellan krig eller sanktioner, men det irakiska folket fick båda medicinerna. Bland sådant som Irak inte får importera enligt FN:s sanktionspolitik ingår vattenreningsteknologi, vilket givetvis är till för att bibehålla en effektiv biologisk krigföring mot landets barn i första hand.

 Det irakiska folket lider förvisso under en obehaglig diktatur av ungefär samma slag som man dessvärre kan finna i 20-30 länder runt om i världen. Men som straff för att de lider under denna diktatur skall de nu än en gång utsättas för massmord.

 För att blanda bort korten använder sig den västerländska propagandan av tricket att göra om det irakiska folket, offren för det kommande massmordet, till ”Saddam”. Man låtsas att det är denne ”Saddam” vi skall dra i krig mot, att det på något sätt vore frågan om en brottningsmatch mellan Saddam och Bill Clinton.

Detta amerikanska språkbruk har spritt sig också till Sverige. ”Saddam ber om det” (massmord av den egna befolkningen alltså) hävdade den mest blodtörstiga svenska ledarsidan häromdagen. Formuleringen är som synes en direkt och klumpig översättning från amerikansk engelska. Den näst mest blodtörstiga ledarsidan, Dagens Nyheters, beklagade i går att Sverige inte deltog i massmorden 1990. Men man hälsade med tillfredsställelse vår utrikesminister Lena Hjelm Walléns deklaration att Sverige den här gången skall bidra till kriget på något sätt.
 Ty så är det, dessvärre. Vår utrikesminister har faktiskt utlovat svensk delaktighet i de kommande krigsförbrytelserna.
 Att amerikanska presidenter då och då vill sända bombflygsflottor över ett eller annat muslimskt land är ingen nyhet. Den kommande massmordsaktionen ingår helt enkelt i vår tids politik, det är muslimerna som ersatt Sovjetunionen som vår stora fiende och fördelen med muslimer är att de är civilbefolkning och kan massmördas utan att försvara sig.

För att möjliggöra den här politiken krävs nu inte bara att man persionifierar fienden till ”Saddam”. Det krävs också ett avmänskligande av araber. Offren är inte människor som vi andra.

 Ty inte skulle Svenska Dagbladets och Dagens Nyheters ledarsidor drömma om att kräva en miljon vita människors död av ditt eller datt politiska skäl. Massmord i vår tid kan bara försvaras av sådana ledarkribenter om offren är araber.

 Inte sen korstågstiden för 800 år sen har Europa genomgått en sådan hjärntvätt, också då försvarades massmord med att araber egentligen inte var människor, varför kristendomen inte utgjorde hinder för slakten.
 När massmördandet av det försvarslösa irakiska folket, redan för sju år sen bombade tillbaks till förindustriell tid, nu bryter ut på nytt så kommer, som förra gången, våra medier att fyllas av lögnaktiga pojkar som talar om ”smarta bomber” och ”kirurgiska attacker” och annat som var fullständigt lögnaktigt 1990.

Så när kriget nu bryter ut, tro inte på ett enda ord ni får höra i Rapport, Aktuellt eller TV 4:s ”Nyheterna”. Inget de sa förra gången var sant.
 Dödssiffran i Irak kan nu komma att krypa upp mot sammanlagt tre miljoner. Vi har alltså fått ihop ett Auschwitz. Och vår utrikesminister tycker att Sverige bör delta i detta.