Aftonbladet  
Aftonbladet nyheter  

Onsdag 25 mars 1998

Varför valde du en kompis, Persson?


VÄLKOMMEN KOMPIS Det blev Lars Engqvist – Göran Perssons gamle vän från SSU – som efterträder Leif Blomberg som integrationsminister.
Foto: LASSE ALLARD

Ett halvår före valet fick statsminister Göran Persson chansen att slå väljarna med häpnad.
  Han kunde förnya regeringen med en spännande person.
  Den utvalde blev Lars Engqvist, 52.
  Göran Persson angav själv tonen då han presenterade sin nye mångsysslarminister:
  – Han är den bäste minister vi aldrig har haft.
  Göran Persson hade kunnat välja någon ung. Eller någon med invandrarbakgrund. Eller någon som man kommer ihåg vad den säger. Ingen av dessa kategorier är direkt överbefolkade i svensk toppolitik.
  Men nu valde Göran Persson sin kompis sedan 26 år tillbaka.
  Lars Engqvist och Persson lärde känna varandra i SSU:s förbundsstyrelse i början av 1970-talet.
  Lars Engqvist övertar alla de arbetsuppgifter som den nyligen avlidne Leif Blomberg hade. Det innebär att han i regeringen blir ansvarig för integration, konsumentfrågor och folkrörelser, bland annat idrott. Till det läggs allt som har med sekelskiftet att göra, framtidens frågor och krav.

Regeringens mångsysslare
  Lars Engqvist blir med andra ord en mångsysslare i regeringskretsen. Men två uppgifter är viktigare än andra.
Integrationsministern. Varannan svensk är kvinna. Därför är hälften av statsråden kvinnor.
  Mer än var tionde invånare i Sverige är född utanför landets gränser. Det är dock inte därför Laila Freivalds sitter i regeringen. Hon går på ”juristkvoten”.
  Både Göran Persson och Lars Engqvist tyckte i går att det vore värdefullt med en person med invandrarbakgrund i regeringen. Dock inte som integrationsminister. Där var det viktigt med en svenskfödd, eftersom det är de svenskföddas attityder som, enligt statsråden, är problemet.
  Med samma resonemang borde jämställdhetsministern alltid vara man. Det är sällan kvinnors attityder till skevheterna mellan könen som är problemet. Det brukar vara männens.
  Med ett undantag har jämställdhetsministern dock alltid varit en kvinna. Har utnämningarna alltså varit felaktiga?
Konsumentministern. Det är obegripligt att konsumentfrågorna är så nedvärderade i regeringskansliet.
  Konsumenterna är den nya maktfaktorn. Man kan oftast uträtta mer som konsument än som väljare.
  I den europeiserade, och så småningom globaliserade, värld svenska konsumenter lever i borde en av statens viktigare uppgifter vara att på olika sätt förse konsumenterna med relevant information om de produkter som finns att köpa. Vare sig de är varor eller tjänster.

Bollplank i Rosenbad
  Nästa år ska exempelvis svenska folket placera upp till 16 000 kronor av sitt pensionskapital helt efter eget huvud. Deras framtida välstånd som pensionärer kan hänga på att de fattar rätt beslut.
  I det läget utser Göran Persson en minister som inte kan svara på vilken konsumentfråga han anser är viktigast. Trots att han har erfarenhet från livsmedelshandeln har statsrådet Engqvist inte den blekaste aning.
  Både Göran Persson och Lars Engqvist använde i går ordet ”allmänpolitiker” ett otal gånger. Det finns med andra ord anledning att tro att Engqvist får andra uppgifter efter en eventuell s-seger i valet i höst. Kanske vill Göran Persson ha sin ungdomskamrat som bollplank i statsrådsberedningen?
Lena Mellin