Onsdag 29 april 1998
  Facket: Han ljuger om bonusavtalet
Ord mot ord om vd:ns jättebonus
När Wallenbergföretaget Incentives vd Mikael Lilius beviljades en bonus på 8 miljoner kronor 1996 fick de fackliga representanterna i styrelsen inget veta.
  – Det är lögn, hävdar Anders Scharp, dåvarande styrelseordförande, och den som beviljade bonusen.
  I Incentive har vd-löner och förmåner av tradition alltid beslutats i en liten grupp av ägarrepresentanter i styrelsen, och Scharp ser inte något konstigt i att så har skett även denna gång.
  Dan Nilsson, som representerade PTK i styrelsen 1996 tycker resonemanget är märkligt.

”Investering för aktieägarna”
  – Den här bonusen är en investering för aktieägarna, då borde det finnas ett styrelsebeslut på det. Det gör det ju för alla andra investeringar, menar han.
  De fackliga representanterna hävdar att de aldrig informerats om att något bonusavtal överhuvudtaget skulle tecknas.
  – Första gången jag såg det var i pressreleasen efter bolagsstämman förra veckan, säger Bengt-Ola Nygren, som var metallfackets representant i styrelsen 1996.
  Enligt Anders Scharp informerade han hela styrelsen om avtalet vid ett sammanträde 1996.
  – De fick information om att jag höll på att utarbeta ett bonusavtal. Däremot nämndes ingen exakt summa, säger han.
Vid vilket sammanträde gjorde du det?
  – För helvete, jag sitter i minst sex styrelser och jag kan inte minnas vad som hände 1996. Du får kolla i pappren, där finns allt du vill veta.
  Men inget styrelseprotokoll från 1996 visar att Scharp informerat om bonusavtalet för Mikael Lilius. Och ingen av de fackliga representanterna har något minne av någon muntlig information.

”De har löner så det räcker”
  – Det är en lögn. Hade det nämnts hade vi aldrig gått med på det. De har löner så det räcker ändå, säger Bengt-Ola Nygren.
  De fackliga representanterna hade inte kunnat stoppa bonusavtalet med sina röster även om det tagits upp, men enligt Dan Nilsson luktar hela saken mygel.
  – Det är som om de varit rädda att det här inte tål dagens ljus. Därför har vi inget fått veta.
Josefin Brink


Mikael Lilius utsågs för en vecka sedan
Mikael Lilius, 49, utsågs till VD vid bolagsstämman i torsdags där Incentive förvandlades till Gambro Group. Från ett industriföretag med allt från stekpannor till kraftverk på programmet blir Incentive under det nya namnet en renodlad medicinsk-teknisk koncern.
  Mikael Lilius är född i Helsingfors, ekonomiskt utbildad, och har varit anställd i Scandinavian motorships AB, Tor Line och huhtamäki OY. 1989 blev han VD i KF Industri AB. Till Incentive kom han 1991 och blev också styrelseordförande i Gambro.
  Hans hustru Lena, 47, är också ekonom.
  Under bolagsstämman meddelande den avgående styrelseordföranden i Incentive, Anders Scharp, att Mikael Lilius till följd av sitt arbete med omstruktureringen i företaget skulle belönas med en fallskärm på två årslöner, motsvarande åtta miljoner kronor.

Läs mer - alla nyhetsartiklar ur dagens Aftonbladet: