Onsdag 6 maj 1998
  Jättebråk i HSB om 20 miljoner
Nya ordföranden: Fallskärmen skulle aldrig ha godkänts

HSB Sveriges chef Christer Malm, 54, har ett pensionsavtal som ger honom nära 20 miljoner kronor.
  Nu rasar en hård strid inom HSB.
  – Jag hade aldrig godkänt ett liknade avtal, säger den nyvalda ordföranden Gun-Britt Mårtensson.

  När Christer Malm värvades till HSB Sverige, företagsdelen inom HSB, från Postgirot i februari förra året fick han ett lönelyft av den förre ordföranden Hans Alsén.
  I dag tjänar Christer Malm cirka 135 000 konor i månaden.
  Den summan är grunden för pensionsavtalet som faller ut när Christer Malm varit anställd i sex år.
  Avtalet kan ge honom sammanlagt 20 miljoner kronor i pension.
  I avtalet finns en också en klausul om efterlevandeskydd.
  Om Christer Malm avlider får hans hustru ta över en del av pensionen.
  Hon får då nära 35 000 kronor i månaden.
  För att klara att att betala ut pensionen måste HSB avsätta 1,8 miljoner konor om året.

”Hade aldrig godkänt ett sådant avtal”
  Det är mer än vad Christer Malm har i årslön.
  Avtalet mellan Christer Malm och HSB Sverige tecknades bara ett halvår innan Gun-Britt Mårtensson tog över som ordförande.
  – Jag hade aldrig godkänt ett sådat avtal. Jag har reagerat på att avtalet innehåller en fortsättning efter 65 år och att det finns ett efterlevandeskydd.
  Gun-Britt Mårtensson är också arbetande styrelseordförande i HSB:s Riksförbund som äger nära hälften av HSB Sverige.
  I morgon håller HSB:s Riksförbund stämma och sannolikt kommer motsättningarna mellan riksförbundet och HSB Sverige att diskuteras.
  Christer Malm skäms inte för sitt avtal.
  – Det är en överenskommelse som är affärsmässig och den är gängse för vad som gäller för företagsledare i den här åldern.
Det finns ett efterlevandeskydd.
  – Ja, men det finns ju i alla pensioner.
Avtalet har väckt upprörda känslor inom föreningdelen av HSB.
  – Ja, det är mycket möjligt. Men det får man tänka på när man gör upp. Det kan man inte komma och diskutera efteråt.
Sämjan har inte varit den bästa i HSB. Varför sprids uppgifter om ditt avtal nu?
  – Jag kan inte se något annat än att det är någon som av personliga skäl vill driva en sådan här kampanj.
  – Men jag har egentligen ingen anledning att diskutera mina anställningsvillkor. Det får styrelsens ordförande göra.
Leif Kasvi Hon är förbannad.
  – Ja, det får hon väl vara då. Men hon kan ju inte vara förbannad på mig, hon får vara förbannad på styrelsen. En affärsuppgörelse är en affärsuppgörelse.


Han kan få ut en miljon kr om året
Så här ser Christer Malms avtal ut.
  Han går i pension vid 60 år och får då 75 procent av lönen. Vid 60 års ålder har Christer Malm arbetat sex år inom HSB.
  Pensionen blir 1,2 miljoner om året i fem år – sammanlagt 6 miljoner konor
  Efter 65 års ålder får han 1 081 000 kronor om året livet ut.
  Medellivslängden för män är 78 år vilket innebär att Christer Malm kan få totalt 20 miljoner kronor.
  Om Christer Malm får sparken får han två årslöner. Totalt 3,2 miljoner konor.

HSB-föreningarna äger många olika bolag
HSB består av flera små föreningar som i sin tur är medlemmar i HSBs Riksförening.
  Det finns även en företagsdel inom HSB som driver bank, försäkringsbolag och äldreomsorg med ålderdomshem och servicelägenheter. Inom HSB Sverige finns också byggbolag, fritidsanläggningar och bostadsförvaltning.
  HSB:s Riksförening äger nära hälften av HSB Sverige. Resten ägs av flera lokala och regionala HSB-föreningar.


Läs mer - alla nyhetsartiklar ur dagens Aftonbladet: