lördag 9/5 1998
  Hälsoproblem av freonets ersättare?
GÖTEBORG. Över hälften av alla kylmontörer i Västsverige har fått hälsoproblem sedan de använt nya kyl- och smörjmedel. Många har haft problem ända sedan medlen började användas 1994 och en del har blivit så sjuka att de inte kunnat jobba mer, skriver Arbetet Nyheterna.
   -Vi är helt skakade. Det är först nu vi fått veta att så många blivit dåliga. Vi har fått information om enskilda fall tidigare men inget som tydde på att det var så här alarmerande. Nu måste det göras något radikalt för att få reda på omfattningen, säger Ulf Alsterlind på Byggnads i Göteborg.
   Det är via en enkät till 170 kylmontörer i Västsverige som Byggnads upptäckt att så många blivit sjuka.
   -Vi har precis fått in svaren men redan innan sammanställningen kan vi se att detta är väldigt alarmerande. 62 procent har upplevt problem och många av dem allvarliga sådana.
   I tidningen Byggnadsarbetaren beskriver en av de drabbade kylmontörerna hur han blev trött och matt direkt i samband med att han började jobba med de nya medlen 1994.
   Medlen har ersatt de miljöfarliga freonerna.
   Byggnads i Göteborg har kontaktat bl a Byggettan i Stockholm för att också de ska genomföra en enkät. (TT)