torsdag 14/5 1998
  Mobiltelefoner: varmare öron hos NMT-användare
UMEÅ (TT). GSM-mobiltelefoner ger inte mer hälsobesvär än NMT-telefonerna.
   Det visar en svensk-norsk undrsökning som presenterades vid Arbetslivsinstitutet i Umeå på torsdagen.
   En mätbar skillnad fanns mellan de två telefontyperna: NMT-användarna upplevde i högre grad värmekänslor vid öronen.
   Åren 1994 och 1995 rapporterade svenska och norska mobiltelefonavändare att de drabbades av trötthet, huvudvärk och obehagskänslor. Flera av klagomålen kom från GSM-användare.
   Forskarnas hypotes vid Arbetslivsinstitutet var att GSM-telefonerna gav mer besvär än NMT-modellen.
   För att belägga detta gjordes en stor epidemiologisk undersökning av 15 000 svenskars och norrmäns användning av mobiltelefonerna.
   Hypotesen visade sig felaktig med undantag för NMT-användarnas värmekänsla runt öronen. Värmeupplevelsen kan kopplas till den tid användaren talar i telefonen och antalet samtal per dag. Samband hittades också mellan huvudvärk, trötthet och samtalstid.
   Forskarna ska nu gå vidare och undersöka om det är något i användarnas livsstil som kan förklara besvären. Enligt undersökarna kan det bero på individuella skillnader relaterat till hur stressad man är i arbetslivet eller i den psykosociala situationen.