Fredag 15 maj 1998. Publicerad kl
  Många samtal – en hälsofara
Jätteundersökning: Så drabbas vi av den nya nallesjukan

UMEÅ. Ju mer du pratar i mobiltelefonen, desto större hälsoproblem får du.
  Trötthet, huvudvärk, minnesluckor och koncentrationsproblem är några symptom.
  – Mår man dåligt ska man prata mindre i mobiltelefonen, säger docent Kjell Hansson Mild.

  Världens största undersökning av hälsoeffekter från mobiltelefoner, den så kallade nallesjukan, är färdig.
  Den svensk-norska studien har letts av Kjell Hansson Mild vid Arbetslivsinstitutet i Umeå och Gunnhild Oftedal, fysiker vid universitetet i Trondheim.

11 000 deltog i undersökningen
  Dessutom har allt diskuterats i en internationell referensgrupp om tio personer, alla experter på sitt område.
  Flera miljoner svenskar har i dag mobiltelefon.
  8 000 svenskar och 3 000 norrmän har deltagit i den omfattande enkäten om hälsoeffekter i samband med mobiltelefoni. Både när det gäller GSM- och NMT-användare, digitalt respektive analogt system.
  – Först misstänkte vi att GSM gav mer besvär än NMT. Men så var inte fallet, snarare tvärtom. Undersökningen visar att värmekänslan på och bakom örat upplevdes större med NMT, säger Hansson Mild.
  Norrmännen upplever betydligt större besvär än svenskarna i samtliga kategorier av symptom.
  – Men exakt vad det beror på vet vi inte, säger Oftedal.
  Förutom ovan nämnda besvär känner delar av de tillfrågade yrsel, obehagskänslor, värme på och bakom örat, brännande hud, stickningar och annat.
  – Bland övrigt har personer skrivit om eksem, öronsus, ögontumör och om att pacemaker kunnat bli påverkad av mobiltelefoner, säger Hansson Mild.

”Många har besvär”
Är det farligt att prata i mobiltelefon?
  – Som jag ser det så finns det inga som helst hälsorisker. Men helt klart har många besvär. Nästa steg blir att ta reda på orsaken till besvären.
Andra undersökningar visar på eventuella samband mellan mobiltelefoni och cancer, nervskador och Alzheimer.
  – Inget tyder på något sådant i dag. Men det är inte helt klart, mer forskning på området behövs, säger Oftedal.
  Men forskningens största överraskning är att alla slag av symptom stiger med användandet.
Text: Dag Rosander  Trötthet och huvudvärk känner dubbelt så många som pratar mer än en timme om dagen, jämfört med dem som pratar mindre än två minuter.
  – De som har problem bör tänka efter, säger Hansson Mild.

Tillverkaren vägrar berätta om skadorna
HSB Stockholm vill veta hur farliga deras mobiltelefoner är.
  Men Nokia vägrar att svara.
  – De törs inte ta i det, säger skyddsingenjören Pär Markgren.

  HSB kontaktade först Nokia i Sverige för att reda ut om och hur farliga deras mobiltelefoner är – och vad man i så fall ska göra för att minimera riskerna.
  – Men i Sverige sa man att de inte fick svara, något som retade mig. I stället hänvisade man till Nokia i Finland.
  Pär Markgren vände sig dit men fick inget svar.
  Trots flera fax och telefonsamtal vägrar man svara på sex frågor som HSB vill ha svar på.
  – Jag förstår om frågorna är känsliga. Men jag accepterar inte att vi negligeras på detta sätt.
  – Det är så nonchalant. Nokia kanske inte kan svara på alla frågor, men svara borde man i alla fall.
  Nokias kommunikationschef i Finland, Liisa Nyyssönen, vill inte heller tala med Aftonbladet.
  Företagets slogan ä: ”Nokia – Connecting people”.
  – Men företaget lever inte som det lär. I stället tiger de ihjäl oss, säger Pär Markgren.
Dag Rosander


Läs mer - alla nyhetsartiklar ur dagens Aftonbladet: