Lars Johan Hierta På internet sedan 1994  
AftonbladetSenaste nytt. Dygnet runt.
Torsdag 11 juni 1998
 

Ny forskning kan förhindra spädbarnsdöd
Oregelbunden hjärtrytm orsaken visar tester med 33 000 barn

Plötslig spädbarnsdöd kan orsakas av oregelbunden hjärtrytm.
  Italienska forskare har funnit ett samband i en undersökning med 33 000 barn.

  I det senaste numret av den medicinska tidskriften New England Journal of Medicine skriver forskarna om de nya rönen.
  En speciell form av oregelbunden hjärtrytm hos nyfödda kan kopplas till plötslig spädbarnsdöd.
  Forskare vid universitetet i Pavia undersökte 34 442 nyfödda barn mellan 1976 och 1994.
  Man undersökte barnens hjärtrytm var tredje eller fjärde dag under ett års tid.
  24 av de undersökta barnen dog i plötslig spädbarnsdöd.
  Undersökningen visade att hjärtats kammare hos de 24 barnen tog längre tid på sig för att pumpa blodet till kroppens artärer än hos de friska barnen.
  Hälften av barnen som dog hade den speciella formen av oregelbunden hjärtrytm som kunde ses på EKG.
  Om den oregelbundna hjärtrytmen upptäcks snabbt hos barnen tror forskarna att antalet fall av plötslig spädbarnsdöd kan minskas.

Inga-Lill Hagberg

Andra teorier om plötslig spädbarnsdöd:
Plötslig spädbarnsdöd är en medicinsk gåta.
  Forskare värld över försöker hitta orsaken och det finns en mängd teorier:

Många koppar kaffe under graviditeten kan vara en anledning. Koffeinet får forstret att andas snabbare, men efter födseln saktas andhämtningen ner.
Forskare har funnit ett samband mellan hög koffeinhalt hos mamman och barn som slutar andas.
Flera barn har dött efter långflygningar där syrehalten i blodet dramatiskt sjunkit.
Amerikanska forskare har sett ett samband mellan samma bakterie som orsakar magsår och plötslig spädbarnsdöd.
En annan teori är att barnen som avlider har en underutvecklad lungfunktion.
Tidigare forskning har visat att risken för plötslig spädbarnsdöd ökar om barnet ligger på mage, är för varma, om föräldrarna röker eller om barnet sover på en gammal madrass.
  De senaste åren har antalet barn som avlidit i plötslig spädbarnsdöd i Sverige har minskat kraftigt.
  1995 avled 41 barn, jämfört med 146 dödsfall av samma orsak 1990.


Fler nyheter