Alla på en sida (no-frames)    Nyhetsbevakaren

Sverige 30 JUNI Visa alla rubriker
Publicerat kl 06:43

Forskare tror på ett samband mellan elfält och cancer
UMEÅ (TT). En internationell forskargrupp har funnit starkare stöd för teorin att elektriska och magnetiska fält kan framkalla cancer.
   Forskargruppen har deltagare från USA, Frankrike, Italien, Japan och Sverige och diskuterade frågan under ett symposium i USA nyligen.
   Med forskares försiktighet har gruppen ändå enats om en starkare formulering än tidigare av sambandet mellan elfält och uppkomsten av framförallt leukemi. Det berättar den svenske deltagaren Mats-Olof Mattsson, zoofysiolog vid Umeå universitet, för Västerbottens-Kuriren.
   Gruppen säger att ”det är möjligt att elektriska och magnetiska fält som omger till exempel kraftledningar kan medverka till att framkalla cancer”
   - Ett genombrott för den här formuleringen och ett starkt påstående, säger Mats-Olof Mattsson.
   Att säga ”det är möjligt” är i forskarvärlden den tredje starkaste formuleringen efter ” starkt stöd för” och ”rimlig” säger Mattsson.
   - Fram till nu har man inte vågat gå så här långt.
   Forskargruppen var inte enig, tio av 29 forskare ville inte ställa sig bakom den starkare formuleringen.
   Nu hoppas majoriteten i gruppen att även FN:s världshälsoorganisation WHO ska ställa sig bakom formuleringen.
   - Då får vårt ställningstagande rimligen mer råg i ryggen, säger Mattsson.
  
Alla dagens telegram Sverige: (det senaste överst)


Gårdagens telegram Sverige Upp på sidan