Lars Johan Hierta På internet sedan 1994  
AftonbladetSenaste nytt. Dygnet runt.
TORSDAG 8 OKTOBER 1998
 

Nya regeringen - en familjeträff

Foto: BÖRJE THURESSON
Mer än var fjärde i Perssons stab är nära släkt med toppolitiker


Statsminister Göran Perssons sakkunnige Ingela Carlsson är dotter till Ingvar, f d statsminister.
Margareta Winberg, jordbruksminister, sambo med EU-parlamentarikern Jörn Svensson (v).
Kulturminister Marita Ulvskogs sakkunnige Hans Ånell efterträdde sin egen son Pär.
Mona Sahlin, statsråd näringslivsdep, gift med Bo, marknadschef på partitidningen Aktuellt i politiken.
Britta Lejon, statsråd justitiedep, dotter till Anna-Greta Leijon, f d justitieminister.
Anna Lindh, utrikesminister, gift med Bo Holmberg, f d civilminister.
Finansminister Erik Åsbrinks statssekreterare Kari Lotsberg är gift med Gunnar Lund, statssekreterare på UD.
Björn von Sydow, försvarsminister, son till Tullia, nyinvald riksdagsledamot.
Kjell Larsson, miljöminister, pappa till Jan, Perssons talskrivare. Tidigare gift med Eva på s-högkvarteret.

Försvarsministerns mamma sitter i riksdagen.
  Miljöministerns son skriver tal åt Göran Persson.
  Förra justitieministerns dotter efterträder mamma.
  Håller toppolitiken på att bli en familjeangelägenhet?
  På tio år har andelen svenskar som är medlemmar i ett politiskt parti minskat till hälften. Det visar statistik från SNS demokratiråd. Samtidigt minskade de som varit på ett politiskt möte under det senaste året med fyrtio procent.
  I valet struntade 400 000 personer att rösta jämfört med riksdagsvalet för fyra år sedan.

Allt färre är politiskt aktiva
  Sammanfattningsvis är allt färre personer politiskt aktiva. Möjligen är det en av orsakerna till att den svenska toppolitiken alltmer liknar en familjeangelägenhet.
  Statsminister Göran Persson är oroad över det ljumma politiska intresset. I sin nya regering har han därför tillsatt en demokratiminister med placering på justitiedepartementet – Britta Lejon. Hon är dotter till Anna-Greta som ledde samma departement i slutet av 1980-talet.
  Ny i regeringen är miljöminister Kjell Larsson. Han är pappa till Jan som jobbar som talskrivare åt Göran Persson. Kjell var tidigare gift med Eva som under valrörelsen var statsministerns turnéledare men som till vardags jobbar på partihögkvarteret på Sveavägen i Stockholm.

Sakkunnigt från Ingvars dotter
  Men Jan är inte det enda politikerbarnet på statsministerns kansli. Här är Pär Nuder statssekreterare. Hans pappa heter Ants och ingick i bostadsministerns politiska stab på 1980-talet. Planeringschef Hans-Eric Holmqvists pappa Eric var inrikesminister.
  Ingela Carlsson, sakkunnig hos Persson, är dotter till förre statsministern Ingvar Carlsson. Mikael Damberg, också sakkunnig, är son till förre partikassören Nils-Gösta. Utrikessakkunnige Jan Ströms styvfar är förre riksbankschefen Bengt Dennis (s).
  Anneli Toresson-Stridsberg, sakkunnig, är dotter till förre partisekreteraren Bo Toresson. Helene Lindstrand, sakkunnig, har en syster, Gisela, som var Ingvar Carlssons pressekreterare.
  Det innebär att mer än var fjärde anställd i statsministerns stab är nära släkt, oftast barn, till framstående företrädare för socialdemokraterna.
  Försvarsminister Björn von Sydows mamma Tullia valdes nu in i riksdagen. Utrikesminister Anna Lindhs man Bo Holmberg var tidigare civilminister. Margareta Winbergs sambo är EU-parlamentarikern Jörn Svensson (v).

Sahlins man – chef på partitidningen

  Mona Sahlins man Bo är marknadschef på partitidningen Aktuellt i Politiken. Förra kommunikationsministern Ines Uusmann är gift med Jan Andersson, EU-parlamentariker (s).
  Talman Birgitta Dahls man Enn Kokk jobbar i den socialdemokratiska partistyrelsen. Dottern Anna Kettner Berger är kommunalpolitiker i Stockholm.
  När statsrådet Marita Ulvskogs pressekreterare Pär Ånell hoppade av efterträddes han av sin pappa Hans. Statssekreteraren på UD, Gunnar Lund, är gift med Erik Åsbrinks statssekreterare Kari Lotsberg. Annika Söder, presschef och ambassadör på UD, är inte bara dotter till förra utrikesministern Karin Söder (c) utan också gift med biträdande statssekreteraren Anders Bjurner på samma departement.
Lena Mellin
Magnus Ringman

Fler politiker som träffar släkten på jobbet

Karin Enström (till höger) bänkar sig i riksdagen i höst. Där sitter redan hennes bror Henrik Landerholm och maken Per Bill (mitten). Allihop moderater.
Foto: JESSICA GOW

  Moderaterna
Carl Bildt var svärson till förre partiledaren Gösta Bohman. Riksdagsledamoten Chris Heister var tidigare gift med Per, partiets pressansvarige på EU-parlamentet i Bryssel.
  Riksdagsledamoten Henrik Landerholms lillasyster Karin Enström valdes in nu i höst. Svågern Per Bill sitter redan i riksdagen för moderaterna.
  Centern
Ola Alterå, partisekreterare, gift med Anna-Karin Alterå, politisk sekreterare. Olas bror Sven Jonsson är pressansvarig för partiledaren Lennart Daléus. Ola Alterås företrädare som partisekreterare, Åke Pettersson, har sin fru Solveig på partiets riksdagskansli.
  Folkpartiet
Partiledaren Lars Leijonborg är gift med Lotta Edholm, f d ordförande i folkpartiets ungdomsförbund. Birgit Friggebo, riksdagsledamot, gift med Bo Södersten, f d riksdagsledamot (s). Bo Könberg, riksdagsledamot, har sin fru Anita på partiets riksdagskansli.
  Kristdemokraterna
  Inger Davidson, riksdagsledamot, har systern Ulla-Carin Karlsson på kd:s riksdagskansli. Och en annan syster, Ewa, som är gift med kanslichefen Alf T Samuelsson. Dessutom är Ingers son Jan politisk handläggare. Pressekreteraren Anders Broberg är gift med Hanna Ericson-Broberg (m), borgarrådssekreterare och riksdagskandidat i Uppsala.
  Vänsterpartiet
Hanna Zetterberg, som avgick ur riksdagen vid valet, är brorsdotter till Eva Zetterberg, vice talman (v).
  Miljöpartiet
Partisekreteraren Kjell Dahlström är gift med partiets ekonomichef Lena Lindström. Språkröret Birger Schlaugs hustru Lena följde sin make som assistent under valturnén.
Leif-Åke Josefsson


Fler nyheter