Lars Johan Hierta På internet sedan 1994  
AftonbladetSenaste nytt. Dygnet runt.
SÖNDAG 20 JUNI 1999
  

Bakslag för dem som beställt sprit via internet
STOCKHOLM (TT) Varor som köps eller transporteras genom ombud skall beläggas med svensk punktskatt.
   Det slår kammarrätten i Göteborg fast i en dom som betyder ett nytt bakslag för handeln med cigarretter och sprit via datanätet internet.

   Kammarrätten har avslagit en rad överklaganden från privatpersoner som fått varorna konfiskerade av tullen, skriver Dagens Nyheter.
   Ärendet gäller företag som tar upp beställningar och låter en fristående transportfirma sköta färden från ett land med lägre skattesatser än Sverige.
  Tullen har beslagtagit stora mängder varor och hundratals personer har överklagat. Länsrätterna har i sina avslag hämtat stöd i en dom EU-domstolen 1998, som handlade om ett brittiskt företag som handlade med cigarretter från Luxemburg. Företaget förlorade då domstolen fastslog att om tobak säljs från ett land till ett annat skall punktskatt tas ut i landet där varorna konsumeras.
   Många av svenskarna har dock överklagat vidare till kammarrätten, där de nu förlorat.

TT

  FLER TELEGRAM

Utrikestelegram
Alla telegram


Tipsa Aftonbladets nyhetsredaktion: ettan@aftonbladet.se
telefon: 08-411 11 11
fax: 08-600 01 77