Lars Johan Hierta På internet sedan 1994  
AftonbladetSenaste nytt. Dygnet runt.
TISDAG 27 JULI 1999
  

Text: Yrsa Stenius
Tyck till om Yrsa Stenius kolumn

Därför är jag inte så säker på att jag trivs i EU

För ett par veckor sedan kunde svenska medier rapportera om att Margot Wallström, Sveriges nya EU-kommissionär, är den lägst utbildade medlemmen av den tillträdande EU-kommissionen.

  De andra EU-länderna har låtit sig representeras av folk med åtminstone akademisk slutexamen, några är därtill disputerade doktorer.
  Samma nyhet utmynnade i påpekandet att Wallström även i övrigt skilde sig från mängden. Hon är en av de få kvinnorna i kommissionen och tillhör med sina 45 år de yngsta.
  Ungefär vid samma tidpunkt inflöt i Dagens Nyhter en anmärkningsvärd ledare. Den handlade om den borgerliga kritiken mot regeringens utnämning av Wallström och underströk att invändningarna inte sköt in sig på Wallströms parti-tillhörighet - att Persson hade utnämnt en sosse - utan på att Wallström var inkompetent.

Ledaren är inte lång, inte särskilt välskriven och inte störande genomarbetad. Därför är den rätt avslöjande för hur tankar och värderingar ser ut bakom den mest oreserverade EU-entusiasmen.

  Dagens Nyheter ser sig inledningsvis föranlåtet att näpsa Ingvar Carlsson för dennes påpekande att Carl Bildt minsann fick s-regeringens stöd när det begav sig förhonom på den internationella arenan.
  För det första hade regeringen Carlsson ingenting med utnämningen av Bildt att göra. För det andra är Bildt kompetent. För vad som helst får man förmoda.
  Må så vara fast jag kan inte låta bli att undra om inte det faktum att Bildt är man, sprungen ur den svenska aristokratin och femtio år gammal bidrar till Dagens Nyheters oreserverade uppfattning.

Sedan följer motiveringen till sågningen av Margot Wallström.
  Vi har tidigare skrivit om Wallströms uppenbara politiska begåvning, citerar tidningen grötmyndigt sig själv men tillägger att denna begåvning definitivt inte är av den art som behövs i Bryssel.
  ”Det är inte hyggliga och folkkära politiker som behövs i EU-kommissionen. Där behövs personer med starka nyport, vassa armbågar och briljanta hjärnor. Oc den som inte klarat av att hävda sig i det perssonska sällskapet kommer att bli överkörd som av en ångvält både av parlament, kommissionskolleger och tjänstemän...Unionen är till inga delar likt ett snällt fullmäktige i Karlstad...”
  Slutligen förklarar Dagens Nyheter Wallströms demokratiska talanger för värdelösa i det nya värvet. Att hon kan tala med vanligt folk och bilda den bro som EU så väl behöver är ingen tillgång för det är inte det hon ska syssla med. Det är ingen uppgift för EU:s regering. Tvärtom.

Kommissionärernas uppgift är att kapa banden till den egna nationen och arbeta enbart för Unionen.
  En av den parlamentariska demokratins grundsatser går ut på att den vänder sig mot elitstyre. I den parlamentariska demokratin - varav EU är tänkt som en förlängning som i slutändan ska bli en förädling - ska alla redbara medborgare vara valbara till parlament och regering. Det anses rentav önskvärt att de representativa organen är sammansatta av människor med olika bakgrund och kompetens.

  Ska vi tro Dagens Nyheter bygger EUs filosofi och berksamhet inte på dessa principer. Och tyvärr tror jag vi ska tro Dagens Nyhter i dess ovanligt frispråkiga slip of the tongue.
  EU är inte till sitt väsen något demokratiskt projekt och har lång väg att gå innan det blir så. Saken blir inte bättre av att många av Unionens ivrigaste tillskyndare - liksom också i allt större utsträckning den allmänna opinionen - oreflekterat värderar eliternas styre som en naturlig ordning.

Nu vill jag inte förneka att varje samfund, nationellt lika väl som internationellt, behöver sina eliter. Men just på den politiska demokratins område är det en sanning med stark modifikation - den folkliga representativiteten är där central.
  Som Dagens Nyheter tolkar saken ska EU styras av högutbildade, garvade män i femtio års åldern, män som lätt och ledigt tappar kontakten med sitt ursprung till förmån för den övernationella klick de fått privilegiet att tillhöra. Kanske är tidningens bild helt realistisk.
  Därför är jag fortfarande inte säker på att jag trivs i EU.


Tipsa Aftonbladets nyhetsredaktion: ettan@aftonbladet.se
telefon: 08-411 11 11
fax: 08-600 01 77


   
  FLER NYHETER