Lars Johan Hierta På internet sedan 1994  
AftonbladetSenaste nytt. Dygnet runt.
MÅNDAG 8 NOVEMBER 1999
  

Text: Gunnar Fredriksson
Tyck till om Gunnar Fredrikssons kolumn
Datorer är varken mänskliga eller intelligenta utan stenkorkade

Är datorer intelligenta? Kan datorer utföra samma intellektuella operationer som människor, fast bättre och snabbare?
  Allt oftare ser jag sådana påståenden och sådant språkbruk.
 Jag menar att datorer inte har minsta intelligens utan är korkade.

 Det är ett missbruk av ord när man betecknar datorer som intelligenta.
 Den amerikanske filosofen Jon R Searle berättar om det egendomliga schackparti som arrangerades mellan världsmästaren Gary Kasparov och en specialprogrammerad dator vid namn Deep Blue.

Det visade sig att Deep Blue segrade, varav många drog slutsatsen att hon eller han, datorn alltså, var intelligentare.
 Då utgick de från att de båda utförde samma sorts operationer men att datorn gjorde det bättre. Men det antagande är fel, menar Searle, och jag tror han har rätt.
 Pågick samma process inne i Deep Blue som inne i Kasparov? Programmerarna i det här fallet ansåg just detta, liksom åtskilliga andra dataexperter.
 Jag kan tänka mig att Kasparov inför varje drag gjorde kalkyler som gick långt utöver vad vanliga schackspelare förmår. Dessutom har han säkert en säregen intuition och mer eller mindre medvetna kunskaper från tidigare schackpartier i huvudet som han kunde tillämpa. Han spelade alltså schack.
 Deep Blue spelade inte schack.

Datorn var programmerad med en mängd fullkomligt meningslösa symboler som representerade schackspelets pjäser. Den var dessutom programmerad med lika meningslösa symboler som representerade möjliga varianter för spelets gång, alltså svar på Kasparovs tänkbara drag.

 ”Datorn vet inte att symbolerna står för schackpjäser och drag i schackspelet, eftersom den inte vet någonting alls”, skriver Searle.

 En människa på högsta schackspelarnivå kan kanske se framför sig ett antal möjliga drag, därefter varianter för vart och ett, osv, sammanlagt kanske upp emot hundra varianter. Deep Blue hade tillgång till 200 miljoner varianter per sekund.

Men Deep Blue tänkte inte. Symbolerna har ingen mening för datorn, däremot har de funktioner som programmerare gett dem och som också andra mänskliga varelser i bästa fall kan förstå.
 Att säga att datorer är överlägsna människor är absurt, eftersom själva jämförelsen är poänglös. De gör inte samma jobb och ordet ”intelligent” är därför missvisande. Detta är viktigt att inse, eftersom vi annars missförstår vad intelligens är och vad det mänskliga intellektet åstadkommer.
 Människor har medvetande, vilket datorer inte har. Inte ens om någon programmerar en dator så att den kan skriva på skärmen ”jag är medveten” och även anföra argument för detta har den något medvetande.

Mänskligt medvetande, och för den delen det undermedvetna, betingas av neurobiologiska processer i hjärnan. Hur mycket processer i datorn än kan fås att likna hjärnprocesser så vet den ingenting om vad som pågår. Den bara skyfflar omkring abstrakta symboler med hjälp av elektronik på basis av mänskliga hjärnors programmerande.

 Jag tror inte att det går att med elektronik producera neurobiologiska processer och klämma in medvetande i en dator.

 Mycket som brukar sägas om s k artificiell intelligens bygger på logisk förvirring. Talar man om intellekt i dessa sammanhang talar man bildspråk och blandar ihop helt olika ting.

Om man säger att datorerna är intelligentare än människorna bortser man, än mer katastrofalt, från att det mänskliga intellektet gör mycket annat än utför kalkyler, för att inte tala om vad vi upplever i våra känsloliv. Mänskligt handlande innefattar dessutom moraliskt ansvar.
 Spåkforskaren Chomsky, även känd som politisk debattör, har visat att när vi som barn lär oss språk tillämpar vi egendomligt likartade grammatiska mönster, som tycks vara medfödda, existera i våra hjärnor, oberoende av vilket språk det rör sig om. Barn gör ständigt häpnadsväckande, logiskt följdriktiga nybildningar och vidgar sin språkliga förmåga som om de från födseln kände till den grammatiska strukturen.

Djur kan kommunicera men detta kan de inte, det är specifikt mänskligt.
 Datorer är efter vad jag kan förstå varken mänskliga eller intelligenta utan stenkorkade.
 Jag hoppas att min dator nu inte blir förbannad på mig och slutar fungera.
Tipsa Aftonbladets nyhetsredaktion: ettan@aftonbladet.se
telefon: 08-411 11 11
fax: 08-600 01 77


   
  FLER NYHETER