Lars Johan Hierta På internet sedan 1994  
AftonbladetSenaste nytt. Dygnet runt.
MÅNDAG 22 NOVEMBER 1999
 

Text: Gunnar Fredriksson
Tyck till om Gunnar Fredrikssons kolumn
Grönköping förbereder
sig för millennieskiftet

Förberedelserna inför millennieskiftet pågår för fullt i Grönköping.
   Vi kunna dock avslöja att raketerna enligt vad hr polismästare Bergström meddelar för Veckobladet ska vara tystgående för att inte skrämma polishunden Carolina.
   Tillsammans med hr lantpolis Fröblom kommer polismästaren att utföra vissa tävlingsmoment, Grönköpings sn-t- & spr-tmästerskap, varvid även brandstoet Balder medverkar.
  – Gäller det att som man säger sätta Grönköping å världskartan, framhåller hr stadsrådet Joel Eriksson (s) i ett uttalande.
  Hr grundrektor Ludwig Hagwald kommer att hålla ett historiskt tal i Djuriska parken å själva nyårsnatten. Därefter utbringas ett leve för det nya årtusendet av hr lokalradiodr Stig Berglund (som tog studenten i Hjo).
  – Är det givetvis en historisk händelse att vi nu skriva 20 i stället för 19, säger hr Hagwald.
  
Brevbärare Jönssons oktett koncerterar under kvällen i parken. Milles Pizz- & Pubberia har fått förlängd öppettid, under förutsättning att hr f. förrädaren Hildur Peterzohn icke beredes tillträde.
  Vi kunna glädjande nog förvänta oss en nyårsrevy, författad av revyförfattaren hr finskomakare Browall.
Skalden A:lfr-d V:stl-und kommer att å Gökmassivet uppläsa en nyskriven högtidsdikt på temat ”Ring klocka, ring”, som erinrar om en av årets bemärkta händelser, telefonsamtalet till k. huvudstadens finansminister, även kallad Ringholm.
   – Kunna vi icke räkna med att kungaparet besöker Grönköping vid detta tillfälle, säger hr stadsrådet Eriksson (s).
  – Dock hoppas vi att kronprinsessan någon gång under året nedkommer till Grönköping.
  För att inte hr ynglingen Ruda ska avsmälla raketer i olaga ordning, har stadens myndigeter anlitat hr klensmed C A Östberg, Låsar & Tänger, som kommer att hålla alla raket- och vapenförråd låsta.
  – Nu ha vi visserligen inga raketer och vapen längre i några förråd, säger hr C A Östberg. Hålla vi ändå dessa låsta, eftersom vi fått statsbidrag för detta.
  – Gäller det ju att stödja små och medelstora företag, framhåller hr riksdagsman Krökén i Kröken (c).
  
Fröken Ada A:son Susegård kommer inför nyårsnattens festligeter att samla en feministisk grupp, det s k f-ttstimmet, till en demonstration mot manssamhället, det s k p-ttstimmet.
  – Vilja vi ligga å nivå med k. huvudstadens kulturdebatt, säger fr. Susegård till Veckobladet.
  Polismästare Bergström, som tidigare letat ubåtar i Bergska sjön, jagar nu i stället minkar därstädes. Dock är det i knappaste laget att endast inneha en polishund.
  – Gå vi på knäna, säger hr Bergström. Våra resurser är ansträngda till det yttersta och vi ha nått smärtgränsen.
  Hr Berglund kräver därför ytterligare en polishund, som också vore en lämplig s m s sambo med Carolina.
  
Hr Godsägare Justus Brylén å Brylunda har nedslaktat sin kreaturspark så att endast älgkon Samuel återstår, och även nedlagt åkerbruket. Han har dock inte endast bibehållit utan kunnat expandera sin personal.
  – Syssla vi nu uteslutande med att ansöka om EU-bidrag, berättar hr Brylén för GV. Det kräver mycket arbete med blanketter och behöva vi även anställa konsulter. Allt arbete å godset kan nu utföras inomhus och hava vi jämn sysselsättning året runt. Snart ämna vi rent av digitaliseras.
  Festligheter under nyårskvällen ska gå av stapeln såväl i festivalpalatset Brylunda lada som i svineriet.
Hr riksdagsman Krökén i Kröken (c) har nedskrivit sina minnen, vilka kunna inköpas i härvarande boklåda. Hr Krökén meddelar att han enbart tagit med personregistret, så att nyfikna kan slå upp detta direkt. Själva texten har han inte ansett det nödvändigt att trycka, eftersom den hart när ordagrant återfinnes i riksdagsprotokollet.
Inför millennieskiftet besöker vi hr postmästare Pontus Brunander, vilken som bekant brukar glädja oss med en eller annan postal vits. Verksamheten ska efter nyår moderniseras.
  – Det stämmer, svarar hr Brunander. Därmed hava vi i Grönköping infört den s k postmodernismen.
  Vi skratta åt det lyckade skämtet, varefter vi bege oss till Varuskrapan för att inhandla jul- & nyårskort lämpliga för allvarliga kollegor i huvudstadsmedierna.


Tipsa Aftonbladets nyhetsredaktion: ettan@aftonbladet.se
telefon: 08-411 11 11
fax: 08-600 01 77


   

   
  FLER NYHETER