Lars Johan Hierta På internet sedan 1994  
AftonbladetSenaste nytt. Dygnet runt.
MÅNDAG 29 NOVEMBER 1999
  

Text: Jan Guillou
Tyck till om Jan Guillous kolumn

Regeringen har tillräcklig makt över Säpo för att sätta stopp för vapenträning av nazister

Chefen för KA 2 i Karlskrona, överste Günther Villman, säger sig vara beredd att begå lagbrott. Det är alldeles utmärkt. Han förespråkar en form av civil (fast militär) olydnad som förtjänar allas vårt varmaste stöd.

 Saken är nämligen den att skånska nazistynglar gärna vill göra lumpen och att två av dem skall rycka in på KA 2, den ene till och med som kustjägare.
 Skandalen har avslöjats i en artikelserie i Sydsvenska Dagbladet 21-26 november i år.

Att skinnskallar och nazister gärna vill få gratis statlig utbildning i vapenhantering är inte svårt att förstå. Sådana kunskaper är praktiska vid bakrån och rasmord, liksom nassarna i lumpen kan få möjlighet att stjäla automatvapen, som de gjorde förra året vid P10 i Strängnäs.
 Å ena sidan har vi nazisternas klara, rena och lättbegripliga motiv för att göra lumpen, helst vid jägarförband, eftersom den teknik som lärs in vid just jägarförband lämpar sig allra bäst vid exempelvis bakrån och rasmord.

Å andra sidan ett samhälle som förhåller sig velande handfallet på, eller över, gränsen för brottslighet. I Sydsvenskan uttalar sig chefen för Pliktverket, Jan Tånneryd: ”...har de inte en lagkraftvunnen dom mot sig när de mönstrar kan vi inte göra något”. Nassen som ska bli kustjägare är nämligen bara åtalad för misshandel. Den andre nassen är visserligen dömd för misshandel, våld mot tjänsteman, brott mot knivlagen och snatteri. Men är ännu inte utsorterad från värnplikt.

 Det här väcker naturligtvis flera frågor och den omedelbara är lättast att formulera: hur dum får man bli?

 Men en mer invecklad fråga är vad som har förändrats i Sverige under de senaste tio åren. När jag för drygt tio år sedan gjorde en intervju med några skinnskallar inför en Hamilton-roman klagade de bittert över att de som kategori rutinmässigt sorterades bort när de sökte utbildning vid militära jägarförband. De ansåg detta mycket orättvist, då de ju var äkta patrioter, och då diverse svartskallar fick göra lumpen trots att de var rasfiender till det land de tränades att försvara. Då, för ett decennium sedan, var det mycket lätt att förklara för nassarna varför de inte fick bli kustjägare och fallskärmsjägare. Nämligen, ”som Hamilton skulle ha sagt” (nassarna sade sig beundra Hamilton nästan lika mycket som Karl XII; i och för sig något att grubbla över, men inte just nu och här): ”Sveriges försvar är till för att försvara Sveriges demokrati. Eftersom ni är emot den, kan vi inte ha er med”.
 Så var det då. Klart som korvspad.

Men sedan dess har något hänt som förbättrat nassarnas möjligheter till militär utbildning på de blivande rån- och mordoffrens bekostnad. Och denna liberaliserinbg i nazistvänlig inriktning har ägt rum samtidigt som polisen såg genom fingrarna med något hundratal fall av rasistiskt motiverade mordbränder. Vår stat har förvisso ansträngt sig mycket långt för att uppmuntra nazisterna.
 På 1960- och 70-talen sorterade militära myndigheter ort värnpliktiga som hade demonstrerat mot USA:s krig i Vietnam. Säpo och den militära säkerhetstjänsten var ytterligt nitiska i detta arbete, kanske så mycket som hälften av oss som burit FNL-märken sorterades bort av ”säkerhetsskäl”.

 Detta visar - bland mycket annat - att Säpo skulle ha förmågan att rensa ut nazisterna (vilket Säpo, till skillnad från Pliktverket, har rätt att göra utan ens närmare motivering). Men Säpo saknar vilja och intresse för detta arbete.

 Det kan rimligtvis bara bero på att Säpo, som högste chefen nyligen formulerade saken, inte anser att nazisterna (till skillnad från FNL-arna) utgör något hot mot rikets säkerhet. Säpo arbetar nämligen efter samma ideologi som nassarna i ett bestämt avseende. Både Säpo och nassarna anser att det är svartskallarna som utgör det största hotet mot den svenska nationen.
 Om ledningen för Sveriges brandkårer fick för sig att de i stället för vatten och skum skulle börja spruta bensin på bränder så skulle den politiska makten göra processen kort med denna brandkårsideologi.

Det finns inte ett enda politisk parti i vår riksdag som anser att vi med skattemedel skall träna nassar i mord och bakrån. Så vadan detta velande?
 Regeringen har tillräcklig makt över Säpo, åtminstone formellt, för att på skarpen säga åt dem att sätta stopp för vapenträning av nazister. Det är förunderligt att så inte redan skett. Men än mer förunderligt vore det om regeringen även i fortsättningen skulle smita undan från det ansvaret.


Tipsa Aftonbladets nyhetsredaktion: ettan@aftonbladet.se
telefon: 08-411 11 11
fax: 08-600 01 77


   
  FLER NYHETER