Tobias Billström svarar på kritiken

avMartin Nilsson

”Sverige är ett litet land och gör ett jobb som fler stater borde dela på"

Foto: SCANPIX
Migrationsminister Tobias Billström vill begränsa invandringen till Sverige.

Migrationsminister Tobias Billström välkomnar att ungdomsförbundet deltar i debatten och slår ifrån sig SSU:s anklagelser om att flörta med SD. Samtidigt efterlyser han en ”rimligare fördelning” när det kommer till asylmottagandet inom EU.

– I ett läge där Sverige är det tredje största asyllandet blir det väldigt svårt att inte diskutera volymfrågor, säger han till Aftonbladet.

Tobias Billströms uttalande om att Sverige bör minska invandringen och ställa högre krav på egen försörjning vid anhöriginvandring har väckt ont blod bland såväl det egna ungdomsförbundet som hos allianskollegorna.
– Vi välkomnar så klart att MUF deltar i den här diskussionen. Det är viktigt och bra att alla delar av vårt parti kommer till tals, säger Billström, men slår samtidigt ifrån sig ungdomsförbundets kritik.
– Direktiven talar sitt tydliga språk, det står till och med i inledningen till arbetsgruppens beskrivning att invandringen berikar Sverige. Men det finns även vissa utmaningar och vi måste prata om integration och migration utifrån dem, säger han.

"Måste diskutera volymfrågor"

Billströms utspel kommer samtidigt som Moderaternas integrations- och migrationspolitiska arbetsgrupp lanseras. Målet för den nya arbetsgruppen är att ”ta ett helhetsgrepp kring integrations- och asylfrågorna”. Bland annat vill man se en gemensam asylpolitik inom EU där medlemsländerna ”delar på ansvaret att erbjuda skydd”.

– I ett läge där Sverige är det tredje största asyllandet blir det väldigt svårt att inte diskutera volymfrågor. De enda två länder som ligger före är Tyskland och Frankrike. Sverige är ett litet land och gör ett jobb som fler stater borde dela på. Den utvecklingen är inte hållbar, säger han.

Inte en satsning för hela alliansen

Både Centerpartiet och Kristdemokraterna har gått ut och kritiserat utspelet, men Tobias Billström poängterar att den nya arbetsgruppen syftar till att utveckla Moderaternas politik – och alltså inte är en satsning för hela Alliansen.

– När vi diskuterar gör vi det som moderater. Varje parti måste kunna förnya sin politik och om vi vet vad vi vill uppnå och vilka utmaningar vi ser kan det vara ett konstruktivt bidrag till hela Alliansens utveckling, säger han.

Möjligheterna att få igenom förslag som övriga partier motsätter sig vill han dock inte spekulera i.

– Vi formar vår politik, därefter diskuterar vi med de övriga partierna.

Billström: måste diskutera

SSU:s förbundsordförande Gabriel Wikström går hårt åt Billströms uttalande och menar att Billström gör ”ett desperat utspel för att locka röster från SD.”

– Men om Moderaterna ger sig in i den här taktiken ger det ett hårdare samhällsklimat som riskerar att ge SD ökad legitimitet, säger han.
Något Tobias Billström tillbakavisar.

– Jag tror inte att man kan undvika en diskussion av ett sådant skäl. Ett parti som vill vara ledande i svensk samhällsdebatt måste kunna diskutera migration och integration på ett konstruktivt sätt. Om vi inte inser att det finns utmaningar, framförallt mellan stat och kommun, är vi fel ute, säger han.