Bi-död i Sverige efter lång vinter

NYHETER

Drygt en femtedel av bisamhällena i Sverige har dött under vintern. Det är en fördubbling jämfört med förra året.

– Det är en kombination av flera faktorer som gör att bina dör, säger bihälsokonsulenten Preben Kristiansen.

Efter en kall och blöt sensommar som följdes av en lång vinter har 23 procent av bisamhällena i Sverige dött. Det visar en omfattande enkätundersökning bland svenska bi-odlare.

– Det finns inte en enda orsak till att bina dör under vintern utan flera faktorer spelar in, säger Preben Kristiansen.

Den blöta sensommaren gav bina dåliga förutsättningar för att producera fler bin och bli en stor population, stark nog för att överleva vintern.

– När bina ska sova över vintern får de vinterfoder och den här vintern har varit längre än ifjol, vilket tär på foderförrådet. På en del ställen har bina svultit ihjäl, säger Preben Kristiansen.

Vad bi-döden får för effekt framöver är svårt att säga, menar Kristiansen. Antalet bisamhällen ökar samtidigt som förlusterna också ökar.

Ekonomisk förlust för bi-odlarna

För bi-odlarna är bi-döden en ekonomisk förlust om det är så att de vill ersätta de bin som dött och bygga upp samma antal bisamhällen som de hade förra året.

– Om inte bi-odlare mäktar med att ersätta och bygga upp samhällen igen får det betydelse för honungsproduktionen och pollineringen, säger Preben Kristiansen.

Men han säger samtidigt att det inte finns något i dagsläget som tyder på att bi-odlarna inte orkar ersätta sina förlorade bisamhällen.

Bi-döden har ingen större påverkan på eko-systemet eller naturen.

– Vi har haft dessa stora förluster tidigare utan att det visat på någon större effekt. Skulle vi däremot ha dessa förluster år efter år så skulle det nog få betydelse, säger Preben Kristiansen.

Problem med kvalster

De senaste 15 åren finns tendenser som visar på stora förluster, jämfört med de tidigare 15 åren.

Varroakvalstret har blivit ett stort problem för bi-odlingar i Sverige. Kvalstret upptäcktes på det svenska fastlandet 1991 och påverkar binas livslängd.

På grund av varroa-kvalstret är marginalerna mycket mindre för bi-odlare idag. Ett misstag under en säsong kan få större konsekvenser än tidigare.

– Det krävs kunnigare bi-odlare idag än för 30 år sen. Man måste vara mer påläst, säger Preben Kristiansen.

Kommer det att bli värre?

– Jag hoppas naturligtvis inte det. Om bi-odlarna följer våra rekommendationer så finns det inget som tyder på att det ska bli värre.