Socialdemokraterna: ”Så ska vi skapa mer jobb”

Socialdemokraternas ekonomisk politiska talesperson Magdalena Andersson och partiledaren Stefan Löfven.
Socialdemokraternas ekonomisk politiska talesperson Magdalena Andersson och partiledaren Stefan Löfven.

Socialdemokraternas partiledning har i en debattartikel i DN presenterat en affärsplan på fem punkter ur sin skuggbudgeten.

Bland annat vill partiet skapa fler jobb och satsa på skolan.

– Sverige behöver en ny färdriktning, skriver de i tidningenen.

Partiledningen bestående av partiledaren Stefan Löfven, partisekreterare Carin Jämtin, gruppledare Mikael Damberg och den ekonomisk politiska talesperson Magdalena Andersson har presenterat delar av sin höstbudgetmotion i Dagens Nyheter. De skriver att Sverige under de  senaste 20 åren har varit sämre än flera länder, som är jämförbara med Sverige, på att skapa jobb.

Skapa världsledande skola

Första punkten är en satsning på skolan.

Skribenterna menar att Sverige ska ha en nivå på utbildningen som är världsledade och som hela befolkningen kan ta del av.

– Vi vill investera så att samtliga elever möter skickliga lärare som kan inspirera och stödja när skolarbetet känns tufft och inför obligatorisk undervisning på sommaren för elever som riskerar att halka efter, skriver de.

Som socialdemokraterna föreslagit sedan tidigare vill de skapa ett utbildningskontrakt där ungdomar kan kombinera jobb eller praktik med gymnasiestudier. Partiet kommer att ställa krav på utbildning för att ungdomar ska få behålla sin a-kassa.

Mer jobb

Andra punkten är att skapa jobb inom tjänstesektor och industri. Den socialdemokratiska affärsplanen bygger på att fler jobb skapas i växande företag med hjälp av olika samarbeten. 

– Vi föreslår reformer så att det blir mer lönsamt för företag att bedriva forskning och utveckling i Sverige. Vi gör investeringar i företagsnära forskning, infrastruktur och strategisk samverkan med framtidsbranscher.

Partiledningen skriver att de vill göra det lättare för företagare att få riskkapital, öka exportstödet och låta staten ta ansvaret över andra sjuklöneveckan.

Stärka kompetensen

Tredje punkten i den socialdemokratiska affärsplanen är att ”stänga rekryteringsgapet” på arbetsmarknaden.

Partiledningen menar att det i dag är svårt att hitta personer med rätt kompetens, samtidigt som arbetslösheten är ”rekordhög”. Genom investeringar på mer och utökade utbildningar ska arbetsmarknaden stärkas. De lovar även en satsning på arbetslösa:

– Människor som är mellan jobb behöver stärkas – inte gömmas undan i passiva åtgärder.

Mer innovationer

Fjärde punkten är en satsning på forskning och innovationer.

– När kunskap blir till nya produkter, processer och tjänster skapas värde och sysselsättning, skriver partiledningen.

De efterlyser ett svenskt innovationsråd och lovar att om Socialdemokraterna vinner valet 2014 vill de att det svenska utvecklingsarbetet för innovationer ska skötas av statsministern.

Jämställt Sverige

Sista punkten i Socialdemokraternas skuggbudget är att de vill överbrygga inkomstskillnader, öka jämställdheten och minska segregationen.

– En fungerande välfärd och bra omställningsförsäkringar är avgörande för Sveriges framtid. Ingen tjänar på ökade orättvisor, skriver partiledningen.

Publisert: