Nyheter

Löfvens svar i ödesfrågan

Av: 

Olof Svensson

NYHETER

Nya beskedet från S-ledaren – så ska de privata vårdbolagen kontrolleras

Vill begränsa Vinster i välfärden Stefan Löfven berättar att Socialdemokraterna vill tvinga företagen att redovisa inkomster och kostnader. ”Det är klart att det sticker i ögonen att vinsterna i den här sektorn är rejält högre än i övriga näringslivet”, säger han.
Vill begränsa Vinster i välfärden Stefan Löfven berättar att Socialdemokraterna vill tvinga företagen att redovisa inkomster och kostnader. ”Det är klart att det sticker i ögonen att vinsterna i den här sektorn är rejält högre än i övriga näringslivet”, säger han.

Nu tar Stefan Löfven ­bladet från munnen och ger besked om vinster i väl­färden.

S-ledaren vill inte införa något vinsttak men vill tvinga företagen att redovisa all sin ekonomi, ­skriver Dagens Nyheter.

– Öppna böcker och full insyn är två förslag som stärker medborgarnas intressen i välfärden, säger Stefan Löfven i en skriftlig kommentar till Aftonbladet.

Under hösten kommer S att presentera en helhetslösning.

Partisekreterare Carin Jämtin har tagit fram ett förslag.

Frågan om vinster i välfärden har splittrat Socialdemokraterna. Partiet har inte kunnat enas om en ­gemensam hållning och på frågor om var partiet står har Stefan Löfven ständigt upprepat att partiet håller på att utreda olika alter­nativ.

Nu har den arbetsgrupp som partisekreterare Carin Jämtin leder tagit fram ett förslag. Tanken är att överskotten ska begränsas ­genom total öppenhet i bokföringen. Enligt förslaget ska varje enskild skola, vårdcentral eller motsvarande i privat regi tydligt redovisa ekonomin.

– Det ska tydligt gå att se hur skattebetalarnas pengar används, säger Stefan Löfven till tidningen.

”Vinsterna pressas”

Om folk ser vad pengarna används till pressas ­vinsterna ner, menar han.

– Tvingas du redovisa per enhet, kommer du att tvingas redovisa de inkomster och kostnader du haft, ­exempelvis personalkostnader. Då kommer inte de här vinsterna att kunna uppstå, säger han till ­Dagens Nyheter.

Han avfärdar däremot idén om att sätta ett tak för hur stora vinster företagen får ta ut – eller att förbjuda dem helt och hållet.

”Sticker i ögonen”

– Vinsterna måste begränsas avsevärt. Det är klart att det sticker i ögonen att vinsterna i den här ­sektorn är rejält högre än i övriga näringslivet. Lösningen på det är dock inte att säga noll eller X procent. Det finns så många sätt att komma runt det, säger han till tidningen.

För att komma åt företag som missköter sig vill han även att personal i privat skattefinansierad verksamhet ska ha samma meddelarfrihet som ­anställda i offentliga verksamheter. Anställda ska därmed ­kunna avslöja oegentligheter utan att riskera ­sina jobb eller andra repressalier, säger han enligt Dagens Nyheter.

Under hösten kommer S att presentera en helhetlösning i frågan.

– Vi kommer under hösten att presentera fler förslag som tillsammans utgör en helhetslösning på hur vi säkrar kvalitén, valfriheten och begränsar vinsterna så att medborgarnas pengar används på ett ansvarsfullt sätt inom välfärden, skriver Stefan Löfven till Aftonbladet.

Kolla, så tycker de andra partierna

Moderaterna, Folkpartiet, Centerpartiet och Kristdemokraterna: Är överlag positiva till att välfärds­företag kan ta ut vinst. Alliansen har däremot uttryckt ­kritik mot avancerat skatteupplägg där pengar förs ut till skatteparadis.

Miljöpartiet: Anser att hårda kvalitetskrav ska ­begränsa vinsterna. Partiet vill också att företagen ska skriva in i sin bolags­ordning att huvudsyftet inte är att ­göra vinst.

Vänsterpartiet: Vill starkt begränsa möjligheterna till vinstuttag genom att alla ­bolag som verkar i välfärdssektorn ska var svb-bolag. Det innebär med dagens ­ränteläge att de skulle kunna ta ut 2,5 procent av det in­vesterade kapitalet.

Sverigedemokraterna: Har aviserat ett vinstförbud och ­pratat om möjligheten med svb-bolag.

Källa: Dagens Nyheter

ANNONS EXTERN LÄNK

Missa inte: Den nya muminmuggen för 2021 finns hos Cervera – beställ här!

Cervera

Publisert: