KU riktar hård kritik mot UD och Carl Bildt

Carl Bildt.
Carl Bildt.

Utrikesdepartementet har de senaste fyra åren inte haft ett fungerande arkiv eller diarium.

Konstitutionsutskottet riktar nu skarp kritik mot UD och utrikesminister Carl Bildt (M).

– Många uppfattar att Carl Bildt med sitt twittrande står för modernitet men i verkligheten har han gjort det omöjligt för journalister att granska UD, säger KU:s ordförande Peter Eriksson (MP).

Utrikesdepartementets diarium har inte fungerat som det ska. Ett huvud- och sidodiarum har funnits, men dessa har inte fungerat.

Ett enigt konstitutionsutskott riktar nu hård kritik mot regeringskansliet och framförallt UD och Carl Bildt.

– De har inte uppfyllt offentlighets- och sekretesslagen. Diariet är inte öppet och man kan i praktiken inte lämna ut handlingar heller. Det ska ju ske skyndsamt men har tagit 14 dagar till en månad, säger Peter Eriksson.

Kritik även mot Reinfeldt

Han tycker att det är särskilt allvarligt att UD inte uppfyller lagen.

– Offentlighetsprincipen är ett kännetecken för Sverige, något som vi är stolta över. När en sådan central myndighet som UD nonchalerar lagen blir det svårt att kräva av andra myndigheter, kommuner och landsting att avsätta resurser för att uppfylla offentlighetsprincipen.

I första hand är det utrikesminister Carl Bildt (M) ska ta till sig av kritiken mot att det tagit så lång tid, menar Peter Eriksson.

– Eftersom utrikesdepartementet är en del av regeringskansliet riktar sig kritiken också mot statsminister Fredrik Reinfeldt, säger Peter Eriksson.

Nu kräver KU att UD påskyndar arbetet med att se till att arkivering och diarieföring fungerar.

Ska granska diarieföring

Under våren ska konstitutionsutskottet också att granska hur näringsdepartementet sköter sin diarieföring.

När Aftonbladet i augusti begärde ut handlingar från näringsdepartementet fördröjdes begäran i flera dagar för att de först lämnats till näringsminister Annie Lööfs pressavdelning innan Aftonbladet fick ta del av handlingarna.

– Apropå Aftonbladets granskning är det här något vi ska titta på under våren. Vi funderar på om Schlingmanns år i regeringskansliet har gjort det mer politiserat. Att det fattas politiska beslut innan handlingar lämnas ut, säger Peter Eriksson.

Publisert: