Sanningen om Bildts försvarstal

I dag kunde Aftonbladet avslöja hur Carl Bildt lämnat information från slutna regeringsförhandlingar till USA på 70-talet.

Utrikesministern har i intervjuer under dagen, och i sin blogg, påstått att uppgifterna inte stämmer.

Här är felaktigheterna i Bildts svar och påståenden.

1.

Aftonbladet: Gav du information från slutna sammanträden till amerikanska diplomater?

Carl Bildt: Nej. Däremot berättade jag möjligen om vad jag tyckte i olika frågor.

SANNINGEN: Enligt den amerikanska diplomatrapport Aftonbladet tagit del av från 1 oktober 1976 träffade Carl Bildt USA:s sändebud Ronald E Woods. I det mötet berättade Carl Bildt detaljerat hur regeringsförhandlingarna fortskred efter valet 1976. Ronald E Woods berättar för Aftonbladet att ha förde vidare informationen till ambassaden, som i sin tur gav dem till CIA.

2.

Aftonbladet: Det här rörde ju uppgifter som svenska folket inte fått veta än?

Carl Bildt: Nej, det var sådant som stod i tidningarna.

SANNINGEN: I Aftonbladet från 1 oktober 1976 kunde svenska folket läsa "bakom en stängd dörr med en ilsket rött lysande lampa sitter de tre borgerliga partiledarna i ytterst hemlighet och mödosamma samtal som ska svetsa ihop en borgerlig trepartiregering. Men inte ens efter nio dagars samtal har man minsta information att ge svenska folket om sin politik".

3.

Aftonbladet: Det här var ju slutna förhandlingar.

Bildts svar: Det var inte alls slutna förhandlingar.

SANNINGEN: De dåvarande partiledarna Torbjörn Fälldin (C) och Per Ahlmark (FP), som satt med under förhandlingarna säger att de inte kände till eller hade gett sitt godkännande om Bildts informationsutbyte med USA.

Torbjörn Fälldin: "Har man kommit överens på tu man hand eller i större krets att tillsvidare så ska det vi avhandlar inte komma ut till offentligheten, då gäller det. Och då gäller det för alla.

Per Ahlmark: "Allt vi sa var hemligt. Inte bara för utländska intressenter, utan också för våra egna partier. Vi var väldigt noggranna att saker och ting inte skulle komma ut".

4. På bloggen Alla mina dagar skriver Bildt att han inte läckt känsliga uppgifter om kärnkraftsfrågan till USA.

SANNINGEN: Enligt den amerikanska diplomatrapport Aftonbladet tagit del av från 1 oktober 1976 står bland annat följande: "Bildt sa att han förstod att enligt den rådande kompromissen som de tre ledarna nått, skulle två nya kärnkraftverk (Barsebäck 2 och Ringhals 3) inte tas i drift förrän tidigast 1978. Detta trots att Barsebäck 2 har en schemalagd start denna månad. Inga nya kärnkraftverk kommer att byggas".

5.

Bildt skriver på sin blogg att Aftonbladet "utelämnat att det i telegrammets text står att jag velat träffa ”personer på State Departement”.

RÄTTELSE: Aftonbladet hade i den svenska översättningen av amerikanska diplomatrapporten (som även publicerats i original) kallat Bildts önskemål om att komma i kontakt med "personer på den amerikanska utrikesförvaltningen med ansvar för relationerna till Sovjet", enbart för "personer med ansvar för relationerna till Sovjet". Diplomatrapporten skickades däremot mycket riktigt till bland andra CIA.

Publisert: