GW om Palmebanden: ”Har väl avlägsnats”

Leif GW Persson tror att inspelningarna som saknas ur Palmeutredningen som TV3:s Efterlyst avslöjade i veckan – medvetet tagits bort.

– Det har väl sagts något jävligt förgripligt så att de har avlägsnats, säger han till Aftonbladet.

Palmeutredaren Hans Holmér spelade in alla möten i Palmerummet under inledningsskedet av utredningen på band, avslöjade TV3:s Efterlyst. Över 500 möten fanns registrerade. De är alla belagda med sekretess – och fyra saknas helt.

”Flera troligen omedvetna”

Leif GW Persson uppger att han även sedan tidigare känt till banden.

– Han var ju tokig på att dokumentera. Förmodligen har det framkommit något på de där banden som gör att de måste sekretesskyddas.

Om att fyra band nu saknas säger han:

– Det har väl sagts något jävligt förgripligt så att de har avlägnats. De där personerna (utredarna, reds anm) hade en ytterst diffus kunskap och inställning till regelsystemet. Det är väl så enkelt att Hasse har tagit hand om dem och avlägsnat dem. Men jag vet inte.

Vilka har haft tillgång till banden?

– Ingen aning, faktiskt. Och jag kan tänka mig att flera av dem som satt i rummet inte var medvetna om att man bandade det hela. Det är ju inte normalt. Holmér var ju övertygad om att han var i färd med att genomföra en historisk gärning.

”Närmast lagstridigt”

De fyra band som saknas är från den 6 och 25 mars respektive 6 och 25 oktober 1986. Ett av datumen, den 25 mars, uppges sammanfalla med ett förhör av Lisbeth Palme.

– Man kan inte kalla det förhör. Hon får inga relevanta frågor. Jag vet att de pratade med henne den 6:e mars. Det här måste vara något kompletteringsförhör.

Hur mycket vet du om det förhöret?

– Alldeles för mycket tänkte jag säga. Jag skulle inte vilja beskriva det som ett förhör.

Är det en rimlig bedömning att sekretessbelägga banden?

– Nej. Hela förfaringssättet är närmast lagstridigt.

Hur intressanta är de?

– Det vet jag inte. Men jag tror inte att det är så intressant. Det är ett dussin människor som inte har en aning om vad de gör.

Flera saker som borde finnas, saknas ur utredningsmaterialet. Bland annat är det sedan tidigare känt att ingen kan svara på var Olof Palmes dagbok finns.

– Den har väl familjen lagt beslag på. Det gjordes ju aldrig någon husrannsakan i bostaden. De gjorde ju inte ens husrannsakan på hans jobb, säger Leif GW Persson.

Flera föremål saknas

Utöver de fyra banden och dagboken finns enligt GW Persson flera föremål som är borta.

– Det finns en massa saker som är bortslarvade i utredningen. Vilka de är kan jag inte gå in på, eftersom det omfattas av sekretess. Men det är en massa saker som är på driv, som man inte har någon koll på var de är.

Aftonbladet kontaktar Inga-Britt Ahlenius, tidigare chef för FN:s interna revision och ledmot i regeringens Palmekommission, och frågar om hon kände till att banden existerade.

– Jag kan just nu inte erinra mig om att jag hört talas om det, svarar hon,

Publisert: