Bravo, Göran

Av: Zendry Svärdkrona

Publicerad:
Uppdaterad:

GÖTEBORG

Det blev inte riktigt som det var tänkt.

Ändå blir betyget på Göran Perssons insatser som EU:s ordförande positivt. Om 13 dagar är det över.

När Göran Persson för ett halvår sedan presenterade Sveriges arbetsprogram som EU-ordförande stod tre E i fokus. Utvidg-ning, miljö och sysselsättning vilket på EU:s arbetsspråk engelska blir enlargement, environment och employment.

I dag, då bara 13 dagar återstår av det svenska ordförandeskapet och alla viktiga möten har klarats av, står det klart att ett helt annat E står för Sveriges största framgångar. External relations eller EU:s gemensamma utrikespolitik.

Utrikespolitik. För fem år sedan hade Göran Persson knappt en enda vän i världspolitiken. Så är det inte i dag.

Som ordförande har han lotsat fram EU på den internationella scenen på ett sätt som saknar motstycke. På ett kvartal har både USA:s och Rysslands presidenter suttit vid samma bord som EU:s regeringschefer. EU har tagit på sig ansvaret för utvecklingen i Mellanöstern. Och för konflikten mellan Nord- och Sydkorea.

Framgången beror delvis på Sveriges litenhet. Till skillnad från exempelvis Storbritannien eller Frankrike är de egna ambitionerna att lysa på den internationella scenen mycket små. EU:s gemensamma utrikespolitik står inte i vägen för Sverige, den är en möjlighet.

En annan förklaring är duktigt arbete av diplomaterna på UD och de anställda på statsrådsberedningen. Utan dem hade det inte lyckats.

Utvidgning. Tolv länder förhandlar om att bli medlemmar i EU. Sverige har lyckats bättre än förväntat under det halvår man lett de komplicerade förhandlingarna. Man ligger till och med före tidsplanen.

Men det finns smolk i glädjebägaren. Sverige ville ha ett datum för när förhandlingarna med de länder som hunnit längst skulle vara klara. Det misslyckades.

Färdplanen "ska göra det möjligt att slutföra förhandlingarna före slutet av 2002". Urvattningen beror på att Tyskland kräver att Polen ska vara ett av de länder som släpps in först i EU. Det dåliga samvetet för ockupationen i samband med andra världskriget gör sig påmint.

Men Polen står, delvis på grund av lättja enligt EU:s förhandlare, inte i det främsta ledet för att släppas in. Därav den till intet förpliktande formuleringen.

Miljö. Sverige ser sig som EU:s miljövän nummer ett. Men det radikala program för hållbar utveckling som kommissionen presenterade i mitten av maj antogs inte av stats- och regeringscheferna i Göteborg.

Där slogs bland annat fast att alternativa bränslen ska stå för sju procent av energibehovet till bilar, bussar och lastbilar 2010 och att passagerartrafiken på vägarna samma år skulle vara tillbaka på 1998 års nivå.

I stället blev det allmänna målsättningar. Bland annat ska ett antal "huvudindikatorer", exempelvis för koldioxidutsläpp, fastställas i vår. Därefter ska årliga rapporter om hur medlemsländerna sköter sig i förhållande till dem publiceras.

Göran Persson försvarade misslyckandet med att EU:s regeringschefer inte kan grotta ner sig i detaljer. Men det är ju precis det som ska ske. Fast först under mötet i Barcelona i vår.

Sysselsättning. Behandlades på toppmötet i Stockholm i mars. Där vässades målsättningarna på området.

Bland annat ska 50 procent av dem som är äldre än 55 år jobba år 2010. I dag är det 38 procent. Hur målet ska nås får varje medlemsland bestämma själv.

Publicerad: