Mässlingsutbrottet i Göteborg

”Dags diskutera vaccinationskrav för personal”

Av: 

Anders Johansson

NYHETER

GÖTEBORG. En medarbetare på Sahlgrenska sjukhuset kan ha smittat 63 nyfödda barn med mässling – även på neonatalavdelningen.

Nu höjs röster om krav på att personal på sjukhus måste vara vaccinerade mot luftburna sjukdomar.

– Det är en intressant fråga att diskutera på nationell nivå, säger Sahlgrenskas chefläkare Görel Nergelius.

Vid alla entrédörrar till Sahlgrenska sjukhuset finns varningar uppsatta på anslag. Den som är sjuk i mässling ska inte gå in - det upplyser även särskilda grindvakter om.

I går konstaterades ett tolfte fall av den smittsamma sjukdomen i Göteborgsregionen. Och den personen jobbade själv på Sahlgrenska.

– Den här personen har inte själv varit i kontakt med några nyfödda barn, men det här är ju en luftburen smitta som kan finns kvar i lokalerna upp till två timmar efter att individen själv har lämnat, säger chefläkare Görel Nergelius.

Smittrisk på neonatalavdelningen

– Vi vet precis när medarbetaren var där så vi vet precis vilka tidsintervall det handlar om. Och då måste vi räkna med att alla de barn som är födda i det tidsintervallet, rent teoretiskt, kan ha blivit smittade. Även om risken är väldigt låg så finns den. Därför måste vi ju agera utifrån det.

Hur många barn gäller det?

– Nu vet vi att det handlar om - på förlossningsavdelningen - totalt 54 barn.

– Sedan vet vi att det på förlossningsavdelningen rört sig personal från neonatalavdelningen och sedan gått tillbaka in på neonatalavdelningen och skött om barn där. Där finns också barn, som rent teoretiskt, kan ha blivit smittade. Och det rör sig om totalt nio barn.

Alla föräldrar kontaktade

Görel Nergelius uppger att sjukhuset nu kontaktat samtliga barns föräldrar.

– Och de erbjuds komma hit till sjukhuset till en speciell lokal med barnkompetens och där får de behandling med immunglobulin som är det skydd vi kan ge om de nu eventuellt skulle vara smittade.

Det arbetet är igång och drygt 20 barn hade behandlats under dagen, något som skulle pågå under sena kvällen. Det kommer fortsätta imorgon onsdag.

– Under morgondagen räknar vi med att vi har nått alla de här barnen.

Om jag läst rätt ska vaccin ges åtminstone tre dagar innan för att förhindra sjukdom och nu har är det fyra-fem dagar sedan smittan kan ha överförts. Hinner ni vaccinera alla?

– Det är inte vaccin de får. Man kan inte vaccinera så här små barn utan de får något som heter immunglobulin, det är lite förenklat som att ge dem antikroppar, säger Görel Nergelius. Så att om de är smittade ger vi dem det skydd de skulle fått om vi kunnat vaccinera dem.

– Det är inte helt 100-procentigt men det är ett mycket, mycket bra skydd mot att få infektionen.

”Kan ge bestående hjärnskador”

Skulle något barn ändå få infektionen blir det i en mycket lindrigare form som också är betydligt mindre smittsam, enligt chefläkaren.

Mässlingen kan i sällsynta fall ge svåra följdsjukdomar, i värsta fall hjärnhinneinflammation med bestående men. De riskerna bedömer Görel Nergelius som ”otroligt små” i det här sammanhanget.

– Man kan aldrig säga att det inte finns någon risk, det är farligt att gå över gatan också. Men i det här sammanhanget ser vi det egentligen inte som någon reell risk.

En ovaccinerad person har alltså jobbat på sjukhuset. Hur bekväm känner du dig med det?

– Vi har i dag inga möjligheter att kräva av våra medarbetare att de ska vara vaccinerade. Men det är en intressant fråga som man kanske skulle diskutera på nationell nivå: Vilka krav kan och ska vi ställa på medarbetare i svensk hälso- och sjukvård? För det är ju viktigt att vi har en samsyn i det.

– Jag tycker iallafall att man ska lyfta diskussionen, för länge sedan fanns det ju ett sådant krav när det gällde tuberkulos. Sedan försvann den sjukdomen. Men sjukdomspanoramat förändras, populationen förändras, levnadsvanor förändras. Så man kanske skulle ta upp en sådan här diskussion : Vad kan vi och vad ska vi ställa för krav?

Det har nu konstaterats tolv fall av mässling, hur stort kan det här utbrottet bli?

– Vi räknar med att vi sannolikt kommer få något eller några ytterligare fall. Vi ser inte någon som helst risk för att det här ska bli något stort utbrott med väldigt många insjuknade.

Om man inte vet om man är vaccinerad eller vet om man haft mässling och blivit immun, vad säger du till dem?

– Då skulle jag föreslå att man i första hand frågar mamma och pappa: Har jag blivit vaccinerad? Fick jag en eller två doser? För det är viktigt att man fått två. Man kan också kontakta sin gamla barnavårdscentral eller skolhälsovård.

Vad säger du till dem som är tveksamma till att vaccinera sig?

– Jag har respekt för att människor har olika åsikter. Men vaccinationsprogram som är väl etablerade, väl kända, där vi vet att vinsterna är väldigt stora både för den enskilde och för samhället, och riskerna väldigt små - där tycker jag det är viktigt för att vi ska ha ett högt smittskydd i Sverige.

ANNONS

REA: Upp till 50% på Nike - fynda kläder, skor och allt du behöver till träningen!

Extern länk från Nike

Gå till rean

Publisert:

LÄS VIDARE

Marina, 40: Därför vaccinerar jag inte mina barn

ÄMNEN I ARTIKELN

Mässlingsutbrottet i Göteborg

Mässling

Barn & unga

Göteborg