200 sekunder

Så vill partierna stoppa att barn blir hemlösa

Av: 

Kristina Edblom

Lindah C Mohlin

NYHETER

Laura och hennes två små barn har inte haft ett fast boende på flera år och tvingas flytta nästan varje natt.

Vi frågade riksdagspartierna vad de har att säga till familjen.

– Inga barn ska behöva växa upp i sådan otrygghet, säger Stefan Löfven (S).

I två dagar har Aftonbladets och Viafrees granskande program 200 sekunder berättat om barnen som vräks och lever i hemlöshet. Trots politikernas nollvision vräks barn dagligen och hemlösheten bland barn ökar.

Vi bad riksdagspartierna svara på hur de tänker stoppa hemlösheten och vräkningarna av barn – och vad de har att säga till Laura och hennes femårige son Liam som undrar var han ska bo någonstans.

Stefan Löfven (S):

– Det absolut viktigaste är att se till att öka tillgången på bostäder, särskilt billiga hyresrätter. Jag gick till val på en politik som ökar tillgången på billiga bostäder och där resurser avsätts för att hjälpa vuxna som är arbetslösa till jobb och egen försörjning. Jag hoppas att få möjlighet att fortsätta driva den politiken så snart som möjligt.

Till Laura och barnen:

– De ska veta att de har rätt till hjälp och om de inte får det så ska de vända sig till sin kommun och kräva sin rätt. Fall där barn är inblandade måste prioriteras särskilt och inga barn ska behöva växa upp i sådan otrygghet.

Ulf Kristersson (M):

– I ett välfärdsland som Sverige ska ingen behöva vara hemlös, allra minst barn. Bland annat vill jag ge kommunerna möjlighet att stärka välfärden och de sociala skyddsnäten. Därför tillför vi resurser som kan användas till att exempelvis rekrytera socialsekreterare. Det är också viktigt att socialtjänsten arbetar mer uppsökande och stärker sitt samarbete med andra aktörer. Inga barn ska behöva vräkas och vi måste göra mycket mer för att komma dit.

Till Laura och barnen:

– När det är barn inblandade väcker det extra starka känslor och självklart är hennes situation mycket svår. Moderaterna gör allt vi kan för att bryta utanförskap och vi tar kampen mot hemlöshet på största allvar.

Carina Ståhl Herrstedt (SD):

– Inget barn ska vara utan ett hem. Att det ändå förekommer i Sverige är ett skamligt misslyckande av välfärdsstaten och kommunerna. En viktig åtgärd är att stärka utsatta familjers ekonomi. Men hemlöshet är delvis en följd av bostadskris som växt fram som en konsekvens av en misslyckad politik och en allt för snabbt ökande befolkning.

Till Laura och barnen:

– Jag antar att politiska utsvävningar och löften knappast är till förtröstan för den som tvingas leva under sådana förhållanden med små barn. Det är lätt att ifrågasätta de politiska prioriteringar som varit rådande i Sverige allt för länge. Jag ska göra mitt för att förändra det och jag hoppas också att framtiden blir ljusare för Laura och hennes barn.

Ola Johansson (C):

– Det är ett mycket allvarligt problem att många barn saknar en varaktig bostad. För att motverka hemlöshet krävs både insatser för att fler människor ska få ett arbete och en bättre fungerande bostadsmarknad. Vi är angelägna om att hitta blocköverskridande lösningar för bostadspolitiken. Vi vill också slå fast den möjlighet som Försäkringskassan har att öronmärka bostadsbidraget i lag. På så sätt riskerar ingen som tar emot bostadsbidrag att bli vräkt för att man inte har betalt hyran.

Till Laura och barnen:

– Det är helt oacceptabelt, inga barn ska behöva växa upp under sådana villkor. Centerpartiet driver på för en politik som ger fler en möjlighet att komma in på både bostads- och arbetsmarknaden.

Jonas Sjöstedt (V):

– För att stoppa den ökande hemlösheten bland barn måste vi bygga fler bostäder som människor har råd att bo i. Och i de fall människor inte har råd att betala hyran måste socialtjänsten gå in med stöd. Förra året tog riksdagen ett beslut om att göra barnkonventionen till lag. Det förpliktigar. Därför vill vi att det ska vara förbjudet att vräka barn.

– Till Laura vill jag säga att vi kommer göra allt vi kan för att du och andra som är i din situation ska få någonstans att bo. Barn ska inte behöva minnas en barndom med nya hem varje natt, alla barn ska ha rätt till ett hem där hen kan känna sig trygg.

Acko Ankarberg (KD):

– På kort sikt krävs fler härbärgen och akuta boenden. Men mer långsiktigt krävs mycket mer av vräkningsförebyggande arbete så att barn inte hamnar i hemlöshet. Det är en oroväckande utveckling att antalet barn som vräks vräks nu ökar. Nollvisionen måste återupprättas och varje kommun måste arbeta förebyggande.

Gustav Fridolin (MP)

– Vi vill skydda barn från hemlöshet genom skärpt lagstiftning i socialtjänstlagen så att fler kan erbjudas bostad. Vi behöver också fler boendelösningar och det behöver tas fram en nationell strategi för just hemlöshet bland barnfamiljer. Socialtjänsten ska också ges ökade möjligheter i lag att tillhandahålla bostad till barnfamiljer även när det saknas social problematik, såsom missbruk eller psykisk ohälsa.

– Det gör ont i magen när jag hör om Laura och hennes barn. Varje barn i vårt samhälle har rätt till ett hem och att få somna i sin egen säng. Det är vad vi borde prioritera, inte skattesänkningar för de som redan har det bäst ställt i vårt samhälle.

ANNONS

Hitta ett bra avtal för dig när elpriserna rusar! Jämför nu.

Extern länk från Compricer

Jämför nu!

Publisert:

Aftonbladet

/

Nyheter

/

200 sekunder

LÄS VIDARE

Liam, 5: ”Jag orkar inte flytta mer”

ÄMNEN I ARTIKELN

200 sekunder

Hemlösa

Stefan Löfven

Carina Ståhl Herrstedt

Jonas Sjöstedt

Ulf Kristersson

Gustav Fridolin