Polisen tomhänta efter fynd av lik vid sjö – börjar från scratch”

avJohn Granlund

NYHETER

Vid badsjön utanför Uppsala gjordes den makabra upptäckten.

Polisen utreder ärendet som mord – enligt uppgifter till Aftonbladet fanns särskilda omständigheter kring fyndet av den döda kroppen.

– Vi får börja från scratch och utgå från platsen, säger spaningsledaren Ove Dahlberg.

Den döda kroppen upptäcktes av en privatperson vid en badsjö norr om Uppsala.

Flera polispatruller skickades omgående till platsen.

Enligt uppgifter till Aftonbladet fanns omständigheter kring kroppen som gjorde att polisen direkt misstänkte att det kunde vara frågan om ett mord.

– Det tänker jag inte kommentera över huvud taget, säger spaningsledaren Ove Dahlberg på Uppsalapolisen.

Oidentifierad kropp

Under tisdagen hölls ett första möte i den nybildade spaningsgruppen där fallets första fakta presenterades.

– Det är ju så att förundersökning är inledd på mord. Det är där vi är i nuläget och alla vi som kommer jobba med det här har fått information i dag så att alla börjar på samma bas, säger Ove Dahlberg.

Spaningsledaren uppger att man ännu inte identifierat kroppen. Några id-handlingar eller liknande har över huvud taget inte påträffats.

– Prio ett är förstås att få en identitet på den här omkomna personen, säger Ove Dahlberg.

Ärendet är prioriterat hos rättsläkaren och i morgon ska kroppen undersökas så att utredarna får ett första preliminärt utlåtande om dödsorsak.

”Får börja från scratch”

För närvarande står polisens utredare helt tomhänta utöver själva fyndet och fyndplatsen. Under tisdagen gick polisen därför ut och efterlyste tips från allmänheten.

– Vi får börja från scratch och utgå från platsen. Om vi börjar brett så kan man sedan smalna av det efter hand. Det är så man måste jobba, säger Ove Dahlberg.

Några nämnvärda fynd utöver kroppen har inte heller gjorts i sjön.

– Nej, i alla fall ingenting som är värt att hamna i pressen, säger Ove Dahlberg.

Så utreder polisen mord – med ”mordbibeln” 00:33
ARTIKELN HANDLAR OM

Uppsala