Bakterien som lever på arsenik

Den högst märkliga mikroben hittades i Mono Lake, en saltsjö i Kalifornien i USA.
Den högst märkliga mikroben hittades i Mono Lake, en saltsjö i Kalifornien i USA.

Vad sägs om arsenik till frukost, lunch och middag?

Ingen hade trott att någon levande varelse kunde leva på en sådan diet. Men nu har forskare upptäckt en bakterie som frodas av att äta det dödliga giftet.

Den högst märkliga mikroben hittades i Mono Lake, en saltsjö i Kalifornien i USA. Den tillhör gruppen proteobakterier och har preliminärt fått namnet GFAJ-1.

Till skillnad från allt annat liv på planeten kan den hålla sig vid liv utan fosfor. Detta borde i princip vara omöjligt. Fosfor är normalt – tillsammans med syre, kol, väte, kväve och svavel – en nödvändig ingrediens för att liv ska kunna upprätthållas, en av de byggstenar som finns i alla celler, inklusive vårt DNA.

Lever på gift

Men enligt forskarna, som letts av mikrobiologen Felisa Wolfe-Simon vid rymdstyrelsen Nasas astrobiologiska institut, kan GFAJ-1 använda arsenik som ett substitut för fosfor.

Detta är inte fullt så egendomligt som det låter. Kemiskt sett beter sig arsenik ungefär som fosfor, och de båda är varandras närmaste släktingar bland jordens grundämnen.

Men för oss människor, och alla andra organismer, från blåvalar till kolibakterier, är arsenik ändå dödligt farligt eftersom det bryter ned hela ämnesomsättningssystemet.

Felisa Wolfe-Simon och hennes kolleger konstaterar dock att GFAJ-1 utvecklat anpassningar som gör att bakterien har dubbla förmågor. Den kan leva på fosfor, som annat liv, men den kan också byta beteende och växa och leva på odlingar som enbart består av arsenik.

Arsenik i arvsmassan

De följde arsenikens väg i bakterien och fann att giftet togs upp och fungerade som byggstenar i cellen, precis som fosfor normalt gör. Hos GFAJ-1 ersattes fosforn fullt ut av arsenik i proteiner och andra organiska föreningar. Till och med i arvsmassan, DNA, var arseniken allenarådande i molekylerna.

Enligt forskarna, som publicerar sina rön i tidskriften Science, visar upptäckten att det finns livsformer som inte följer de regler vi trodde var allmängiltiga. Det ökar möjligheten för att vi ska finna liv på andra himlakroppar med helt andra förhållanden än på jorden.

TT

Publisert: