Första hemmet kan öppna i år

avJosefine Hökerberg

Migrationsverket: Internationella organisationer ska ta hand om barnen

Internationella organisationer ska driva barnhemmen för ensamkommande barn som skickas tillbaka till hemlandet från exempelvis Sverige.

De ska också ta ansvar för att leta upp barnens föräldrar, uppger Migrationsverket.

Det första barnhemmet kan öppna redan i år.

Uppdraget för ett "säkert återvändande" är en del av regeringens regleringsbrev till Migrationsverket.

– Om vi inte hittar föräldrarna till ensamkommande barn som fått avslag på sin asylansökan utreder vi möjligheten att i stället hänvisa dem till ett barn- och undomshem i hemlandet där de får bostad och utbildning, säger Ulrik Åshuvud, särskild rådgivare på staben för mottagning, Migrationsverket.

Personalen ska hitta föräldrarna

Personalen på barnhemmet har i uppdrag att leta efter föräldrarna, eftersom målet är en återförening med familjen.

Migrationsverket samarbetar med Norge, Nederländerna och Storbritannien i den här frågan och hade ett möte senast i går, onsdag.

Tanken är att de ska starta barnhem tillsammans i hemländerna.

Ansvaret för barnen övergår till hemlandet

Barnhemmen ska drivas av internationella organisationer och det är också dessa som ska ansvara för att hitta barnens föräldrar i hemlandet efter att barnet återvänt.

Det formella ansvaret för barnen övergår till hemlandets myndigheter i samma ögonblick som barnen är tillbaka i landet.

– Det är viktigt att ansvaret är hundraprocentigt klart så att det inte blir den internationella organisationen som får ansvaret för barnet. Ansvaret ligger hos hemlandets myndigheter.

– Men vi, från Sverige, kommer att följa upp att den internationella organisationen sköter sitt uppdrag med att leta efter föräldrarna och ta hand om barnen på hemmet, säger Ulrik Åshuvud.

Tanken är att ett pilotprojekt ska kunna sjösättas det här året.