Nyheter

”Kyrkan har bett offren om ursäkt”

Av: 

Camilla Sundell

Catarina Håkansson

NYHETER

Presskonferens i katolska domkyrkan i Stockholm

Biskop Anders Arborelius höll presskonferens i katolska kyrkan i Stockholm.

Två personer uppger att de som minderåriga utsattes för sexövergrepp i katolska kyrkan i Sverige.

– Det är för oss mycket tragiskt, sade biskop Anders Arborelius vid en presskonferens tidigare i kväll.

Biskop Anders Arborelius mottog i dag brev från två personer, en kvinna och en man, som uppger att de som minderåriga utsatts för sexuella övergrepp av präster inom den katolska kyrkan i Sverige.

– Det är en mycket svår och tung dag för oss, säger Anders Arborelius, som omedelbart svarade på breven.

– Jag har bett om ursäkt till dem å kyrkans vägar.

Kyrklig process

Enligt Anders Arborelius skedde den ena händelsen på 40-talet och ska röra sig om enstaka tillfällen. Den utpekade prästen är nu avliden.

Den andra händelsen ska ha inträffat på 60- eller 70-talet, prästen i det fallet är numera pensionerad. Övergreppen ska i detta fall ha skett vid flera tillfällen, men biskopen vet inte exakt hur lång tid det kan röra sig om.

Händelserna är preskriberade men kan i dessa fall leda till en kyrklig process.

– Det liknar en rättslig process. Man tar fram bevis för att se om det har ägt rum och sedan utdöms det någon form av straff. I vissa fall lämnas det vidare till Rom och den som är präst kan bli fråntagen sin prästliga vigning. Personen blir också i så fall givetvis avstängd från sin tjänst.

"Trovärdigt"

Anders Arborelius anser att breven är trovärdiga och han tar dem på högsta allvar.

– Säker kan man inte vara. Men har man erfarenhet av själavård kan man avgöra på själva tonen. Det kan vara ett misstag, men jag bedömer det som trovärdigt på grund av sättet de uttrycker det på, säger han.

För offrens skull vill biskopen så snart som möjligt reda ut fallen så offren kan bearbeta händelsen.

– Det är för oss mycket tragiskt. Jag hoppades att det inte skulle finnas fler fall än det vi tidigare känt till men jag har kanske varit naiv, säger Anders Arborelius.

– Mina förhoppningar är att det inte finns fler fall, men vi kan inte utesluta det.

Hårdare prövningar

Anders Arborelius tror att anmälningarna kommit in för att ämnet lyfts upp i offentlighetens ljus.

Varför tror du att det har framkommit så många fall inom katolska kyrkan?

– Det kan bero på att man har släppt in prästkandidater som har oklar sexualitet. Man har kanske inte kunnat se det under utbildningens gång att det kan finnas problem. På senare decennierna har man ägnat stor uppmärksamhet åt att pröva kandidaterna så att man ser att kandidaterna verkligen har mölighet att leva i celibat.

2004 inledde katolska kyrkan en beredskapsplan. Där finns en umgängesregel som går ut på att ingen kyrklig befattningshavare ska vara ensam i ett rum med en minderårig.

– Men den beredskapsplanen ska vi nu se över igen så att den är uppdaterad gentemot lagstiftningen.

ANNONS EXTERN LÄNK

Jämför lån med Advisa - låna pengar enkelt och sänk din ränta

Advisa

Publisert:

Aftonbladet

/

Nyheter