Nyheter

Anders Borg: Våren är här

Av: 

Olof Jönsson

Johanna Melén

Eva Buskas

NYHETER

Optimism i vårbudgeten

Trots tjutande brandlarm lade regeringen i dag fram sin vårbudget.

Tonen är positiv och finansminister Anders Borg säger att den ekonomiska vintern äntligen är över.

– Våren är här. Det är en väsentligt bättre, mer positiv bedömning av svensk ekonomi vi ska redovisa. Sverige på väg ur krisen.

Anders Borg säger att utvecklingen i statsfinanserna inte är självklar utan resultatet av en ansvarsfull ekonomisk politik.

– Lägger vi på kostnader på de anställda och avviker från arbetslinjen då kör ekonomin in i flaskhalsar och då har vi inte heller något reformutrymme.

Starkare arbetslinje

Anders Borg säger att regeringen kommer att fortsätta förstärka arbetslinjen de kommande åren.

– En viktig prioritering är välfärdens kärna. Det ska föras diskussioner om skola, kvalitet i vården och där kan det finnas anledning att återkomma.

Även om regeringen menar att det är svårt att göra prognoser är Borgs bedömning att prognoserna kommer att revideras upp kraftigt.

Larmet avbröt konferensen

Mitt under presskonferensen utlöses plötsligt brandlarmet på finansdepartementet. Presskonferensen avbröts tillfälligt medan brandkår kallades till platsen.

Enligt Anders borg utlöstes larmet av ett överhettat ställverk i en näraliggande byggnad.

– Vi får vara glada att det inte är larmklockorna i ekonomin som ringer.

När konferensen hade återupptagits sade sig Borg vara nöjd med hur Sverige hanterat den ekonomiska krisen.

– Framöver sker en traditionell återhämtning i svensk ekonomi. Vår bedömning är att riskerna för svensk ekonomi är väldigt begränsade.

Överskott 2012

Trots krisen säger Borg att Sverige inte kommer att landa under 3 procents underskott något år. Sverige bör vara tillbaka på överskott 2012 och för 2014 få ett överskott på 90 miljarder.

Enligt Borg kommer det finansiella sparandet att uppgå till 1,3 procent av BNP 2013 och 2,2 procent 2014.

En förutsättning för framtida reformer är att man lyckas hålla sysselsättningen uppe och att sjukfrånvarokostnaderna fortsätter neråt.

– Bryter man den trenden finns det inte en krona kvar för reformer i svensk ekonomi. Får vi ett utanförskap som låser sig på 2010 års nivå motsvarar det utgifter på 40-50 miljarder.

Handeln ska rädda Sverige

Anders Borg säger att nuvarnade krisen är större än krisen på 90-talet och att det är handeln och den inhemska sektorn som ska rädda Sverige.

Skillnaden mellan kriserna är att den här har varit mildare ur arbetslöshetssynpunkt eftersom industrin redan genomgått en stor omstrukturering.

Men också för att industrin sett att efterfrågan kommer att komma tillbaka, menar Borg.

– Den stora skillnaden mot 90-talskrisen är att vi har klarat föra en stimulerande efterfrågepolitik.

Kritiserar oppositionen

Finansminister passade också på att rikta kritik mot oppositionen vars förslag han menar samtliga slår mot arbetslinjen: förändringar i jobbskatteavdraget, a-kassan och sjukförsäkringen.

– Enligt min bedömning är det mest allvarliga hotet vi har mot sysselsättningsutvecklingen den politik som oppositionen för, säger Borg och hotar med att högre arbetsgivaravgifter leder till sämre företagsklimat.

Han vänder sig mot anklagelserna om att regeringen medvetet ökat samhällsklyftorna.

– Det har framställts som att vi far fram som danska fogdar över de svenska hushållen på medeltiden. Men man kan notera att vi har den minsta inkomstspridningen bland EU-länderna.

Ny myndighet för barn

I regeringens vårbudget presenteras också en ny myndighet som ska skydda barn och unga "mot skadlig mediepåverkan".

Den nya myndigheten ska inte bara skydda barn mot skadlig mediepåverkan, utan även besluta om åldersgränser för film som visas offentligt för barn.

Mer information följer.

Få koll på budgeten med Aftonbladet.se

18.00-18.30: Ställ dina frågor direkt till Borg i Aftonbladets chatt

DESSUTOM: Sätt betyg på budgeten Diskutera Följ debatten

Få de senaste analyserna Vinnarna och förlorarna

ANNONS EXTERN LÄNK

Klicka hem dina munskydd enkelt här - flera olika modeller hos MEDS.

MEDS

Publisert:

Aftonbladet

/

Nyheter