Slaget om makten är inte över

Slaget om riksdagsmakten är inte över än.

Alliansen kan nå majoritet om utlandsrösterna landar rätt – för alliansen – i Göteborg, Värmland och Dalarna.

994 röster räcker för att ändra valresultatet – och väljarmönstret från valet 2006 kan tala för det.

Runt 60 000 utlandsröster återstår att räkna, plus ytterligare kanske 50 000 sena förtidsröster.

Och de rösterna kan ställa det nuvarande parlamentariska läget på ända. Tre mandat saknas för att alliansen ska få egen majoritet i riksdagen. Om de sena rösterna hamnar rätt, för alliansen, kan de borgerliga ännu få egen majoritet, enligt matematikprofessor Svante Linusson vid KTH.

– Men det är inte jättesannolikt.

Däremot är det mycket mer sannolikt att alliansen når en majoritet i antal röster, 7 100 röster fattas, bland riksdagspartierna, men ändå inte får majoritet i riksdagen räknat i antal mandat.

Som i USA

Och då får vi en situation som i viss mån påminner om amerikanska presidentvalet 2000, där Al Gore fick flest röster men George W Bush vann makten. Skillnaden i Sverige är att alliansen trots allt vann om än inte med en majoritet av mandaten.

Förtidsrösterna, till stora delar utlandsröster, brukar ha borgerlig övervikt.

Slaget står främst i tre valkretsar, där alliansen hoppas vinna över de tre mandat som fattas. De är Göteborg, Värmland och Dalarna.

– Socialdemokraterna har haft mest tur med sin avrundning där. Där är de närmast att förlora ett fast mandat, säger Linusson.

Inte i Värmland

I Värmland och Göteborg är det många röster på Folkpartiet (FP) som kan få vågen att tippa över. I Dalarna kan Vänsterpartiet (V) sno ett S-mandat, men då får Vänsterpartiet ett utjämningsmandat mindre i stället – ett mandat som går till alliansen.

– Det blir ändå tre nya mandat till alliansen totalt sett. Så de som vill ha alliansmajoritet ska hoppas på Vänsterpartiet i Dalarna, säger Linusson.

Vi får vänta till på onsdagen eller till torsdag morgon innan det är färdigräknat.

Men mönstret från valet 2006 kan tala för alliansen. Om ökningen i antalet röster mellan valnatten och onsdagens slutresultat för V i Dalarna blir lika stor i år som 2006 räcker det för att ta S-mandatet i år. Också motsvarande FP-ökning i Göteborg som 2006 räcker för att ta S-mandatet. Däremot räcker inte FP-ökningen i Värmland 2006 till för att ta mandatet där i år.

994 röster krävs

Enligt Nyhetskanalen räcker det med att Folkpartiet får 165 röster extra jämfört med Socialdemokraterna i Göteborg för att ta ett mandat. Och i Värmland krävs det 92 extra Folkpartiröster för att ta ett mandat från S.

Dessutom behöver Centern plocka in ett utjämningsmandat från SD, vilket de gör om de får 737 röster mer än SD över hela landet. När onsdagsrösterna räknats vet vi om resultaten nåtts.

TT/Aftonbladet

Publisert: