Efter nedläggningen – flera larm om dödsfall

SOLLEFTEÅ. Flera läkare på sjukhuset i Sollefteå larmar efter politikernas besparingar.

Åtminstone fem patienter kan ha dött i förtid på grund av brister i vården.

– Ärenden har avskrivits och inte utretts ordentligt. Det är skandalöst och allvarligt, säger Mats Åström, narkosläkare på Sollefteå sjukhus.

Beslutet att stänga BB i Sollefteå, och därefter akut kirurgi, ortopedi och psykiatriavdelningen drevs igenom av Socialdemokraterna och Miljöpartiet i Region Västernorrland. Motivet var att landstinget behövde spara 160 miljoner kronor, samtidigt som befolkningen i regionen minskade – och därmed också skatteunderlaget.

Inspektionen för vård och omsorg, IVO, inledde förra hösten en utredning av patientsäkerheten i Sollefteå, efter att flera anmälningar kommit in till myndigheten från läkare och medborgare. Utredningen slog fast att patientsäkerheten har brustit sedan akutkirurgin och akutortopedin lades ner.

I åtminstone fem av de fall som rapporterades till IVO har patienterna dött. I ett ärende gäller en patient som avled efter att en bukoperation fördröjdes sex timmar på grund av transporten från Sollefteå till Sundsvall. 

I anmälningarna understryker läkarna att patienterna kanske ändå hade dött, men menar att de sannolikt inte gjort det om akutkirurgin varit öppen.

Ärenden utreds inte

Läkarna riktade också kritik mot att sjukhuset verksamhetschefer som man menade inte tog händelserna på tillräckligt stort allvar.

Mats Åström, narkosläkare på Sollefteå sjukhus, har själv rapporterat flera avvikelser – larm som han menar inte har följts upp.

– Kanske är det så att man inte vill att lampan ska lysa på det som är dåligt, utan ärenden avskrivits och inte utretts ordentligt. Varken sjukhusledningen eller landstinget har utrett fallen ordentligt. Det är skandallöst och allvarligt. Flera personer har dött vid fel tidpunkt, säger han.

Judit Sundström är överläkare på kvinnokliniken på Sollefteå sjukhus.

– Jag känner till fall där cancersjuka patienter som inte kunde få cellgiftsbehandling i Sollefteå, som inte orkat åka långa sträckor för att få sin behandling. De ger upp och har dött till följder av det, säger hon.

I entrén till Sollefteå sjukhus hänger det en drös neongula västar på en krok, tydligt märkta med ”BB ockupationen”. På bänken till vänster sitter pensionären och Sollefteåbon Karl Erik Sundström, 74, av sitt pass som ockupant. Det har gått drygt 1,5 år sedan starten på den fredliga ockupationen, en protest mot besparingarna och nedläggningen av verksamheter som de upplever försämrar tillgången till vård. Han har själv åkt in akut med hjärtflimmer vid två tillfällen.

– De gångerna har ju gått bra. Hela landet måste ju leva. Det blir nattsvart, städer som avbefolkas och skatteintäkterna blir lägre, det blir ett ras, säger han.

Nina Fållbäck Svensson, sjukhusdirektör Region Västernorrland, menar de arbetar hårt med att utreda och åtgärda brister i verksamheten.

– Av de avvikelser som kom in var det efter händelseanalyser två stycken som bedömdes som allvarlig vårdskada, och de anmälde vi till Inspektionen för vård och omsorg enligt Lex Maria. Det ena av ärendena påvisar omständigheter kring ett dödsfall där strukturförändringarna kan ha spelat en viss roll, något jag naturligtvis beklagar djupt. Det andra fallets utredning visar att strukturförändringarna inte hade betydelse för att patienten avled av sin sjukdom, skriver hon i ett mejl.

S: ”Det är givetvis beklagligt”

Regionen beräknar att spara 21,7 miljoner kronor på att stänga akutkirurgin i Sollefteå. En stängning av förlossningen vid Sollefteå sjukhus väntas spara cirka 15 miljoner kronor. IVO bedömer att långa väntetider medför att patientsäkerheten inte kan garanteras för de patienter som efter bedömning i Sollefteå ska trans— porteras till annat sjukhus. 

I IVO:s granskning skriver de att de långa väntetiderna leder till att patientsäkerheten inte kan garanteras för de patienter som ska transporteras till annat sjukhus. Myndigheten kräver flera åtgärder för att förbättra ledningen och styrning av sjukhuset. I slutet av september ska de har redovisat vad som har genomförts.

Ewa Back, (S), ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden beskrivs som en av arkitekterna bakom nedläggningarna. Hon avfärdar larmen från vårdpersonalen.

– Varken jag eller nämnden har nåtts av någon rapportering att det ska ha skett dödsfall på grund av att man varit tvungen att åka till ett annat sjukhus. Vi vet att man under den första tiden bitvis förlorade patientperspektivet, men det har man rättat upp, säger hon.

Människor vi har varit i kontakt med kopplar det även till brister generellt i vården efter nedskärningarna... Det har väl inte kunnat undgå er att oron finns och att det finns konkreta fall där vården har brustit?

– Det är klart att de är jättetråkigt om människor känner på det sättet. Det är viktigt att fånga upp i patientenkäter, hur de upplever vården.

Flera vi pratat med vill inte ha fler barn, för bristerna i förlossningsvården, vad tänker du kring det?

– Det är väldigt tråkigt, men det är ju inget som säger att nästa förlossning går lika snabbt som den man råkat ut för.

Ewa Back, (S), ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden.
Ewa Back, (S), ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden.
Publisert:

LÄS VIDARE