Nordeas svar på läsarnas frågor

avDavid Nannini Nilsson

Hundratals mejl med frågor till Nordea har strömmat in till aftonbladet.se.

Vi sökte Hans Dalborg, nu styrelseordförande i Nordea, för att få svar på frågorna.

Han har via presschefen Helena Östman avböjt att svara.

Helena Östman svarar istället själv på några av de frågor som läsarna skickat in.

Läsarfråga 1: Jag undrar hur styrelsen motiverar denna orimliga pension?

Nordea: Detta avtal följde med från den danska banken Unibank, när Nordea bildades. Avtalet gick inte att bryta.

Läsarfråga 2: Bör kunderna flytta sina pengar till mer seriösa banker nu när man ser hur styrelsen missköter bankens ekonomi?

Nordea: Nordea är en mycket välskött och stabil bank. De pensionsnivåer som finns i Nordea är på jämförbara nivåer med andra bankers och större börsnoterade företag.

Läsarfråga 3: Känner ni ingen skam?

Nordea: Vi följer den branschstandard som finns när det gäller löner och pensioner, med ett undantag och det var Unibanks VD, som fick gå i pension redan när han var 55 år efter endast 1,4 år på posten som VD för Nordea.

Läsarfråga 4: Hur har Nordea råd att skänka bort pengar undrar jag som aktieägare?

Nordea: Samgåendet med Unibank och andra nordiska banker har definitivt gynnat Nordeas aktieägare.

Läsarfråga 5: Är det på grund av såna här avtal räntesänkningar uteblir?

Nordea: Nordea har varit tidigt ute jämfört med andra banker och sänkt boräntorna markant under de senaste veckorna. Det finns ingen koplling mellan pensionsvillkor och boräntor. De är beroende av bland annat hur dyrt det är för banken att låna pengar och det har varit dyrt under finanskrisen.

Läsarfråga 6: Känner ni inget ansvar mot banken och dess ekonomi?

Nordea: Självklart gör vi det. Nordea är en av norra Europas största bankkoncerner, lika stor som övriga svenska storbanker tillsammans. Vi är rankade mycket högt vad gäller vår ekonomi.

Läsarfråga 7: Hur många i dagens ledning har motsvarande avtal?

Nordea: Nuvarande ledning får inte gå i pension förrän de är 60 år. I övrigt varierar villkoren beroende på vilket land de har sin hemvist i (Norge, Danmark, Finland eller Sverige).