"En väldigt viktig lag"

En nödvändig reglering och ett viktigt verktyg för polisens brottsutredningar.

Så beskriver Anders Ahlqvist kriminalkommisarie, vid Rikskriminalen, EU-direktivet om trafikdatalagen.

– Den är väldigt viktig. Den ger oss en möjlighet att spåra vem som gjort vad, säger han till aftonbladet.se.

Anders Ahlqvist vid Rikskriminalen.
Anders Ahlqvist vid Rikskriminalen.

Redan idag får polisen begära ut uppgifter om telefonsamtal och sms vid vissa brottsmistankar. Men det finns inte någon laglig reglering om att operatörerna måste spara informationen om samtalen i ett register.

Anders Ahlqvist, kriminalkomisarie vid IT-brottsroteln, rikskriminalen menar att polisen därmed inte kan räkna med att informationen finns tillgänglig hos operatörerna när man begär ut den.

Operatörernas uppgifter inte tillförlitliga

– Om vi utreder ett mord och begär ut information om en misstänkt kan vi säga att vi vet att en särskild ip-adress skickade ett mail. Men då är det inte säkert att operatören kan säga vem som använde ip-adressen vid det särskilda tillfället. Med den nya lagen kommer det inte vara möjligt. Då måste de redovisa tillförlitlig information, säger han.

Behövs den här lagen?

– Spårning av elektronisk kommunikation och telefonsamtal är en rätt väsentlig del av brottsutredningen. Den ger oss en möjlighet att spåra vem som gjort vad.

Anders Ahlqvist menar att den nya lagen kommer att innebära att alla operatörerna måste ha ett register som dessutom kommer att vara tillförlitligare än de som finns idag.

Samtidigt har EU-direktivet om en datalagringslag kritiserats för att vara för omfattande och integritetskränkande.

Vad ser du för faror med lagen?

– Har man en paranoid läggning kan man alltid oroa sig för vad som ska hända. Men jag har väldigt svårt att se att det här skulle bli integritetskränkande. Jag förutsätter att det kommer att finnas någon form av ribba för vilka brott polisen kan kräva information. Det måste säkert finnas en misstanke om brott av en viss grad.

Hur ser du på lagringen av mejllspår?

– Vi har sagt från vårt håll att det kommer att ha ett högst begränsat värde. Webbaserade mejltjänster syns inte i registren. Det är det samma som att surfa och dina surfvanor kommer inte att registreras. Man kan inte se vilka sajter man har besökt, säger han.

En annan effekt enligt Anders Ahlqvist är att de företag som har som affärsidé att anonymisera internettrafiken kommer att få det svårt.

– Att syssla med anonymesringstjänster kommer inte att vara tillåtet eftersom det bryter mot lagen.

Publisert: