Mycket trafik upp till fjällen

”Det gäller att hålla hastighetsgränserna”

Under sportlovsveckorna ökar trafiken upp till fjällen kraftigt.

Ökningen kan vara över 400 procent jämfört med årsmedel på vissa håll.

– Det gäller att hålla hastighetsgränserna, åka i tid, packa varma kläder och vara utvilad, säger Agneta Malmin vid Vägverket.

Trafiken på vägarna upp till fjällen ökar kraftigt under sportlovsveckorna.

400 procent

Mätningar på riksväg 71 vid Transtrand i närheten av Sälen visar att ökningen är på över 400 procent jämfört med årsmedel.

– Under 2001-2003 hade man en ”fast punkt” där man mätte trafiken året runt. Årsmedel under 2002 var 2 300 fordon per dygn, men under vecka tio körde 10 000 fordon per dygn vid mätpunkten, säger Peter Jakobsson, handläggare vid Vägverket region Mitt.

– Ofta har du en liknande variation i stort sett alla år, vid sportlov och påsklov, men trafiksiffran kan vara lite större i dag jämfört med då, säger han.

Stugbytardagarna intensiva

Agneta Malmin, trafikledare vid Vägverket region Mitt, säger att trafiken är särskilt intensiv vissa dagar.

– Just stugbytardagarna under sportlovsveckorna är det fler som är ute på vägarna, säger hon.

Under fredagsmorgonen hade inga olyckor rapporterats in.

– Det har inte varit något på morgonen, säger Agneta Malmin.

Enligt Vägverkets kartor var läget på vägarna problemfritt i de södra delarna av landet, men risk för besvärligt väglag rapporterades norrut.

– I Jämtlandsfjällen har det varit lite blåsigt, men det ska avta under dagen, säger Agneta Malmin.

Publisert: