Högre fart ger värre skidskador

avRichard Shelley

Läkare: Folk tänker inte på riskerna

510 personer skadades i skidrelaterade olyckor bara under påsken i Norge och antalet allvarligare skidskador ökar. Även i Sverige.

Nu kommer kritiken – backarna måste säkras.

– Folk åker allt fortare och tänker inte på riskerna, säger chefsläkaren Alf Lerner på Åre Hälsocentral.

Foto: BÖRJE THURESSON
Farten ökar och med den allvarliga skidolyckor.

Bättre pistade backar, häftigare carvingskidor och säkrare skyddsutrustning leder till att dagens skidåkare vågar tänja på gränserna allt mer.

Farten har ökat, det är såväl läkare som Svenska Liftanläggningars Organisation överens om.

– Skadorna har blivit allvarligare, speciellt under de senaste tre åren, säger Alf Lerner på Åre Hälsocentral.

De skidskador som ökat är brott på lårben, bäcken och kotor. Men även slagskador mot buken och mjälten är på väg upp i statistiken. 85 procent av alla skador beror på vurpor. Var 20:e olycka är en kollision, enligt SLAO, som sköter säkerheten i backarna.

Fartvakter i USA

Alf Lerner har flerårig erfarenhet av behandling av skidskador och han är aktiv i det internationella organet Society for skiing safety, ISSS.

Han brukar besöka andra skidorter i världen och diskutera med berörda hur man kan förbättra säkerheten i skidbackar.

På flera ställen i Nordamerika har man redan fartkameror, fartdämpande fållor på strategiska ställen samt fartvakter som bevakar att ingen kör för fort. Det har visat sig dämpa olycksstatistiken.

Men enligt Lerner är information den viktigaste förebyggande åtgärden. Han lyfter upp skidorten Vermont i USA som exempel, där turister redan i bussar på väg till orten får se en informationsfilm om vad man bör tänka på i pisten.

Något som Alf Lerner vill se mer av på de svenska skidorterna.

– De flesta olyckor beror trots allt på skidåkarna själva, vissa tänker inte på hur de åker helt enkelt.

Han poängterar dock att antalet skidrelaterade olyckor inte ökat.

– I Åre rör det sig om 2 000 skidolyckor per år och 10 000 per år runt om i landet. Så har det varit under den senaste tiden. Åre har haft två skidolyckor med dödlig utgång under de senaste åtta åren, säger Alf Lerner.

Information och fartkameror

Svenska Liftanläggningars Organisation, SLAO har också märkt av att allvarligare olyckor blir allt vanligare. Men enligt SLAO:s vd Hans Gerremo beror det inte på backarna utan på skidåkarna själva. Han håller med Alf Lerner om att det behövs mer information.

Hans Gerremo tror att fartkameror skulle minska riskerna och tanken är att testa det i framtiden.

– Man skulle kunna visa det för folk som åker som dårar. Och när de ser hur fort de åker, så får de nog en tankeställare.

– Meningen är inte att avskräcka eller bötfälla, det handlar om att informera, på så sätt minskar olyckorna, säger Hans Gerremo.