Grandios självbild hos svenskar

Vi tror Sverige är mer attraktivt och spännande än man tycker i andra länder

Svenskarna lider av en skev självbild. Vi tror att vårt land är mer spännande och attraktivt än vad andra tycker.

Men lugn – vi har en del att erbjuda världen.

De höga förväntningarna på svenska framgångar i Melodifestivalen var ingen tillfällighet. Svenskarna har en tendens att övervärdera omvärldens uppfattning om vad vi har att erbjuda, särskilt på kulturområdet. Det visar en undersökning som Svenska institutet har gjort.

– Omvärlden sätter oss lågt. Vi har inget Louvren eller några Pyramider, inget stort klassiskt kulturarv. Däremot känner vi själva till och gillar vår kultur, säger Olle Wästberg, generaldirektör för Svenska institutet.

Nionde plats

I undersökningen, som genomförs några gånger per år, får människor i 35 olika länder svara på frågor som bedöms som viktiga för ett lands varumärke. Det handlar bland annat om export, förvaltning, kultur och turism. Sverige blev den här gången sammanlagd nia – men svenskarna rankade sig själva som etta.

Att blåsa upp sin egen attraktivitet är inget som utmärker just Sverige. Många länder placerar sig själv som nummer ett när de ska jämföra sitt eget land med omvärlden. Det gäller den faktiska ettan Tyskland såväl som USA och Indien, som omvärlden rankar som tia respektive nummer tjugofem.

– Det handlar om närsynthet, säger Olle Wästberg.

Välordnat

När det kommer till samhällsstyrning får Sverige högt omdöme från omvärlden, betydligt högre än vi placerar oss själva.

– Det är också närsyntheten. Andra ser mer helheten, att vi har låg korruption och fungerande förvaltning, säger Olle Wästberg.

På miljöområdet toppar vi både vår egen och andras lista. Sverige ses som ett land som är bra på hållbarhet och det finns en efterfrågan på svenska innovationer inom miljöteknik ute i världen. Något Olle Wästberg tycker går att utveckla ännu mer.

– Sverige borde satsa på att bli en miljönation. Om folk ser att Sverige är miljövänligt vill man köpa fler svenska miljöprodukter, säger han.

TT

Publisert: