"Vi har ett inflytande - och ett ansvar"

Av: Aftonbladet

Publicerad:
Uppdaterad:

Carl Bildt svarade på läsarnas frågor om kriget i Gaza

Chatten med Carl Bildt var oerhört välbesökt.

Läsarna pepprade utrikesministern med frågor om hans syn på kriget i Gaza och hur konflikten ska kunna lösas.

Carl Bildt säger: Carl Bildt här.

Johan Ahlberg, Skåne, säger: Hej Carl! Konflikterna i Gaza har pågått i över 60 år. Vad kan omvärlden (främst FN) göra för att få ett slut på striderna? Om det blir en lösning, när tror Du att den kan komma?

Carl Bildt säger: Sedan november 2007 i Annapolis bedrivs ju direkta förhandlingar mellan israeler och palestinier. Tyvärr ledde de inte ända fram under 2008, och nu finns ju risker för att allt kommer att försvåras. Det är därför vi vill att EU och den nya amerikanska administrationen skall gå hand i hand för att så snabbt som möjligt få igång dessa samtal igen. Men först måste vi få ett slut på konflikten i Gaza.

Per säger: Finns verkligen någon vilja att finna en lösning hos parterna i denna konflikt?

Carl Bildt säger: Jodå, men var och en på sina villkor, och stundtals är de ju oförenliga. Men det finns ett brett folkligt stöd såväl bland palestinier som i Israel för en lösning baserad på två stater och med utgångspunkt i FN:s säkerhetsråds olika resolutioner. Det så kallade arabiska fredsinitiativet spelar en viktig roll i detta sammanhang.

Nasser säger: Hej! Anser du att Israel bryter mot de mänskliga rättigheterna i deras agerande?

Carl Bildt säger: Krig är närmast per definition ett brott mot mänskliga rättigheter, och det råder ingen tvekan om att såväl Hamas raketer mot Israel som delar av det vi ser från Israel bryter mot principen att man inte skall angripa civila mål.

Lena säger: Ligger det någon sanning i att det finns militära mål gömda bland civilbefolkningen i Gaza och att Hamas använder barn som mänskliga sköldar? Eller är det bara ett sätt för Israel att rättfärdiga sitt bombande av skolor etc?

Carl Bildt säger: Jag har svårt att i detalj värdera de uppgifterna. Skulle jag gissa så överdrivs de från israelisk sida men saknar inte alldeles grund i Hamas agerande. Hamas är ju inte en reguljär militär organisation på samma sätt, och det påverkar också bilden.

Sofia säger: Vad är det som egentligen händer i Gaza? Är det palestinerna eller israelerna som gör fel?

Carl Bildt säger: Det var Hamas som bröt vapenvilan och började storskalig raketbeskjutning. Det var en dumhet - även om Israel inte hade levt upp till det som man ansett att vapenvilan skulle innebära. Israel hade en rätt att svara, men det vi nu ser har gått vida över vad som är rationellt och rimligt.

liljan säger: Finns det några tecken på att en fredlig lösning är nära? Vilka krav ställer resp parter för att nå detta?

Carl Bildt säger: Att FN.s säkerhetsråd kunde enas om en resolution i går var ett mycket viktigt steg. Även om den ännu inte respekteras kommer den att bli grunden för en lösning längre fram.

Annika säger: Tror du att Gaza-konflikten kommer att sprida sig till Libanon?

Carl Bildt säger: Som det ser ut i dag tror jag knappast det.

NILS säger: Hur ser du på nyhetsrapporteringen ifrån Gaza? Det verkar finnas få oberoende journalister på plats i konfliktzonen. Hur hämtar du information om läget?

Carl Bildt säger: Jag har ju varit nere i regionen och samtalat med de flesta beslutsfattare om läget. Sedan följer jag olika media liksom den rapportering om den humanitära situationen som kommer från främst FN:s olika organisationer på plats.

Karl R säger: Tror du det går att få Egypten att stoppa insmuggligen av vapen till Gaza?

Carl Bildt säger: Ja. Men jag tror inte att det kommer att vara möjligt att stoppa den omfattande smugglingen av allt möjligt om man inte från Israels sida häver isoleringen och tillåter vanlig handel in och ut ur Gaza.

Richard8 säger: Vilka bedömmer du vara mest tillmötesgående i de olika förhandlingarna, Palestinierna eller Israelerna? Har du träffat ledarna och hört de direkta diskussionerna?

Carl Bildt säger: Jag har träffat både dem och andra men vill inte göra någon offentlig värderingar av dem. Men jag har inte träffat Hamas och har svårare att bedöma hur de ser på delar av situationen.

Göran Persson 2 säger: Vad kan Sverige som ordförandeland i EU framöver göra åt konflikten?

Carl Bildt säger: Det är ett halvt år tills dess - men redan nu är vi ju fullt engagerade tillsammans med det tjeckiska ordförandeskapet att finna en lösning på denna fråga. Men jag är övertygad om att dessa frågor kommer att stå mycket högt på min agenda under hela detta år. Vi hoppas också på ett starkt nytt amerikanskt engagemang.

Jenny säger: Varför agerar inte omvärlden hårdare mot Israel? Är man rädd att de ska slå tillbaka senare mot de länder som gått emot dem?

Carl Bildt säger: Jag tycker nog att resolutionen från FN:s säkerhetsråd var mycket tydlig. Men våra möjligheter att styra andra länders beslutsfattande är begränsad. Israel har en syn på sin egen säkerhet som är svår att förstå om man inte förstår landets historia. Men jag hoppas att man skall inse att ingen säkerhet är bättre än den man kan få med en genuin fred.

Krister Danielsson säger: Varför riktas bara krav mot Israel, jag tycker det är lika viktigt att ställa krav på Hamas, att dom slutar med raketbeskjutning mot Israel. Så länge beskjutningen pågår, anser jag att Israels krig är riktigt.

Carl Bildt säger: Jag har varit mycket tydlig när det gäller Hamas ansvar för att denna konflikt nu exploderade liksom i kravet på att raketbeskjutningar mot Israel upphör. Däremot fruktar jag att det vi nu ser snarare kommer att politiskt stärka Hamas och andra liknande grupperingar i regionen - och det är självfallet negativt för Israels säkerhet på sikt.

Henry säger: Det verkar Israel inte vill ta emot den nya FN resolutionen om vapenvila. Vad ska man göra nu då?

Carl Bildt säger: Icke heller Hamas förefaller att ha accepterat den. Jag kan för ögonblicket bara hoppas att de tänker om. Ytterligare militära insatser kan knappast tjäna något vettigt politiskt syfte. Och det ökade mänskliga lidandet föder en bitterhet som riskerar att leva länge.

Fredrik Ericson säger: Vad tror utrikesministern om möjligheterna att påverka så att även USA står bakom den FN resolution som de i dagsläget står utanför?

Carl Bildt säger: Condoleezza Rice sade att de står bakom texten i resolutionen, vilket var bra. Varför de då inte kunde rösta för dem är för mig lite av ett mysterium.

Moderator säger: Nu kommer sista frågan.

Sven-Arne säger: Tror du att det någonsin blir fred i Gaza och Israel. Det har ju varit oroligt från och till så länge man kan minnas känns det som?

Carl Bildt säger: Ja, det är jag övertygad om. Det finns i det långa loppet inget alternativ till att leva fredligt tillsammans. Men vägen till freden kommmer efter det vi nu upplever att bli än mer besvärligt. Jag kan i alla fall lova att vi under detta vårt Europa-år kommer att göra allt vi kan för att EU skall engageras helt och fullt för den nödvändiga freden och försoningen. Vi har ett inflytande - och ett ansvar.

Moderator säger: Nu är chatten slut. Tack Carl Bildt och tack för alla frågor!

Carl Bildt säger: Tackar!

Publicerad: