Så kan du hjälpa till

avSusanna Vidlund

NYHETER

Organisationerna som kämpar mot hiv och aids

Beskedet att man själv eller någon närstående har smittats av hiv är hårt.

Det finns många organisationer som arbetar med stöd till drabbade men även med förebyggande verksamhet.

Här är några av dem.

Noaks ark

En ideell organisation som arbetar mot hiv och aids. Noaks ark arbetar både för att förebygga spridning och för att stödja människor som lever med hiv eller tillsammans med någon som har hiv.

Stöd till Noaks arks verksamhet: PG 90 07 18-8

Stöd till Noaks arks stöd/forskningsfond:PG 90 07 17-0

Noaks ark föreningar finns på flera ställen i landet. Organisationen har också en aids-jour dit den som är hivpositiv kan vända sig. Telefon: 020-78 44 40.

Hiv-Sverige

Hiv-Sverige är en paraplyorganisation som främst arbetar med hivpositivas rättigheter i samhället. Medlemsföreningar är: Kamratföreningen Oasen, Positiva gruppen Syd, Positiva Gruppen Väst, Posithiva gruppen, Convictus, Kvinnocirkeln Sverige KCS samt Heteroplus.

Beställ Red Ribbon via Hiv-Sverige. Intäkterna för dessa går oavkortat till Hiv-Sveriges arbete för att stödja hivpositiva.

Stödlinje Hiv-Sveriges Aidsjour: 020-25 10 11.

RFSL

RFSL:s hemsida Absolutely Positive vänder sig i första hand till hivpositiva homo- och bisexuella killar/män. Där får du tips, råd och vägledning inom olika områden. Man anordnar aktiviteter och föreläsningar i ämnen med anknytning till hur det är att leva med hiv.