840 DÖDA – PÅ 20 ÅR

NYHETER

SAS har 44 MD 82-plan i Skandinavien

1 av 3

Över 800 människor har dött i olyckor med MD 82-plan under de senaste 20 åren.

Många av flygplanen är upp emot 30 år gamla.

– Det är en väldigt vanlig flygplansmodell, säger Max Danielsson, flygsäkerhetsanalytiker på Luftfartsstyrelsen.

Minst 840 personer har omkommit i olyckor med plan av typen MD 82 under de senaste 20 åren. Men enligt Danielsson är de inte överrepresenterade i olycksstatistiken.

Motorerna sitter långt bak

– Det är en gammal konstruktion. Motorerna sitter långt bak i stället för under vingarna som är vanligare på nyare plan. Men det är egentligen varken någon särskild för- eller nackdel med det, säger Max Danielsson.

SAS uppger att de har 44 plan av modellen i Skandinavien.

– Det används mycket för passagerartrafik. American Airlines har ett stort antal i sin flotta exempelvis, säger Max Danielsson.

Började tillverkas på 1970-talet

Planen tillverkas av Mc Donnel Douglas som ägs av Boeing. Produktionen började i slutet av 1970-talet och fortsatte in på 1990-talet. Flera av de äldsta planen är fortfarande i trafik. MD 80-modellerna är snarlika och de har också varit inblandade i ett flertal haverier.

– Det går inte direkt att se någon gemensam olycksorsak, säger Danielsson.