Svensken dricker som aldrig förr

NYHETER

Alkoholläkaren: "Många får problem med spriten under semestern"

Foto: Källa: Systembolaget.

Alkoholkonsumtionen har ökat stadigt de senaste fem åren och är tillbaka på 1800-talets rekordnivåer.

Och nu under sommaren är den tid då svensken dricker mest alkohol.

- Semestern är den tid då beroendetecknen dyker upp, säger alkoholläkaren Stefan Borg.

Jul och midsommar är de tidpunkter på året då alkoholkonsumtionen är som högst.

Men även under resten av sommaren ligger alkoholkonsumtionen på en hög nivå – högre än under någon annan tid på året. Under juli och augusti ligger exempelvis försäljningen av starköl stadigt över fyra miljoner liter per vecka.

- Vädret påverkar ju vår försäljning. Om det är vackert väder så dricker folk mer, säger Systembolagets informationschef Björn Rydberg.

- När det väl är vackert väder så köper folk mer öl och vitt vin och sånt, säger han.

Blir beroende under semestern

Och det myckna drickandet under semestern märks. Mot slutet av sommaren får landets alkoholmottagningar en markant ökning av antalet hjälpsökande.

- Många behöver hjälp med att bryta och komma i ordning igen efter sommaren, säger Stefan Borg, chefsläkare på Beroendecentrum Nord.

- Många människor som ligger på marginalen klarar sig hyggligt när de inte har ledigt mer än lördag och söndag. Då hinner de inte tappa kontrollen och sjunka tillbaka. Men när är lediga i fyra veckor så tar alkoholkonsumtionen över och då kan ta inte ta sig tillbaka igen. Det blir ofta inkörsporten till en längre och tyngre period av drickande, säger han.

Konsumtionen ökade med tio procent

Under första halvåret ökade Systembolagets försäljning med 10,7 procent, mätt i ren alkohol, jämfört med förra året.

Under juni märktes en viss avmattning av ökningen; då ökade konsumtionen med 9,7 procent jämfört med samma period förra året.

Ännu finns ingen färdig statistik för juli. Men med tanke på det fina vädret under stora delar av månaden är det troligt att konsumtionen ökat.

Men det är inte bara i Systembolagets försäljningsstatistik som den ökade törsten under sommarmånaderna märks. Även införseln från utlandet ökar.

Förra sommaren ökade införseln med elva procent under de tre sommarmånaderna juni, juli och augusti, jämfört med de föregående året, enligt statistik från Institutet för alkohol- och drogforskning vid Stockholms universitet.

Läkarens fyra tips:

Fredrik Rundkvist