Vi är näst lyckligast

gladast - näst efter norrmännen - och just nu gladast under "Allsång på Skansen".
NYHETER

Sverige ligger i täten i välstånd och mänsklig utveckling.

Bara Norge ligger före.

Svenskarnas välmående position bekräftas av Aftonbladet.se:s läsare - de flesta är lyckliga.

Svenskarna lever längre än andra och är mer välutbildade, enligt rapporten från FN:s utvecklingsprogram UNDP.

I undersökningen har 173 länder jämförts utifrån kriterier som medellivslängd, inkomst per capita och utbildningsnivå.

Sverige är näst bäst i världen.

Men Norge behåller tätpositionen och är fortfarande bäst i världen.

Norge och Sverige följs av Kanada och Belgien.

Men på en glädjande punkt är Sverige bättre än Norge - när det gäller fattigdom. Den är mindre utbredd i Sverige än i något annat land.

Har klättrat uppåt

Sedan 1990 har Sverige klättrat från tionde plats på listan, medan länder som USA, Island, Japan, Schweiz och Frankrike halkat neråt.

De flesta länderna har gjort framsteg, men det finns också över 60 länder i olika delar av världen som har lägre inkomst per capita i dag jämfört med 1990.

I 26 länder har inkomsterna till och med blivit lägre än 1980.

Bland de länder som backar finns många i Öst- och Centraleuropa, det forna Sovjetunionen och i södra Afrika.

De 24 länder som finns längst ner på listan ligger alla i Afrika, söder om Sahara.

En förväntad livslängd i världens minst utvecklade land, Sierra Leone, är i dag 38,9 år - mindre än hälften så lång livslängd som i Sverige där vi förväntas leva 79,7 år.

82 stater demokratier

FN:s mål att utplåna svälten i världen till år 2015 har i dag ingen förankring i verkligheten.

Med den takt vi håller i dag kommer det att dröja 130 år innan alla får tillräckligt med mat.

Bara 82 stater i världen betraktas i dag som fullt utvecklade demokratier.

I går frågade Aftonbladet.se läsarna om de är lyckliga. Och det är de allra flesta.

Men det finns olycka också i Sverige. Omkring 15 procent känner ingen lycka alla.

Norge hamnar i topp

Ganska trist i Sierra Leone

Dagens fråga

Petter Ovander