Advokatsamfundet granskar Martinson

"Det är oerhört allvarligt"

Advokatsamfundet anser att brottsmisstankarna mot Thomas Martinsson skadar hela advokatkåren.

- Djupt sorgligt och oerhört allvarligt, säger generalsekreterare Anne Ramberg.

Ramberg.
Ramberg.

Ett disciplinärende öppnades i går på samfundets kansli mot Thomas Mar-tinson efter Aftonbladets avslöjande.

Affären ska nu granskas och bedömas utfrån Advokatsamfundets egna regler. Disciplinnämnden gör sin bedömning oberoende av vad domstolarna kommer fram till. Det behövs ingen fällande dom för att utfärda något "straff".

"Skadan gigantisk"

En handling kan bedömas som juridiskt hållbar i sig men oacceptabel utifrån "god advokatsed".

- Vi avvaktar ändå den rättsliga prövningen, säger Anne Ramberg.

- Även om det blir ett friande är skadan gigantisk, både för den här personen och för kåren.

"Oerhört allvarligt"

Thomas Martinson har anmälts vid sex tillfällen tidigare, två ärenden har gått vidare till nämnden - de har dock inte lett till några åtgärder.

Disciplinnämnden kan välja mellan erinran, varning, varning med straffavgift som kan kosta upp till 50 000 kronor. Strängaste straffet är uteslutning. De senaste fem åren har det drabbat sex advokater.

Anne Ramberg understryker att hon inte känner till alla detaljer ännu.

- Men om det finns substans i misstankarna är det oerhört allvarligt. En advokat som fälls för grov brottslighet av den här typen blir utesluten.

Och den som blir utesluten får inte längre kalla sig advokat.

- Det innebär att man inte får uppdrag som offentlig försvarare i brottmål.

Vem som helst får visserligen utöva juristyrket. Men den som vill ha en jurist som inte är advokat som försvarare får betala kostnaderna ur egen ficka.

Andreas Harne

Publisert: