På nätet lever Jugoslavien vidare

NYHETER

Patrioter skapade hemvist på internet

''Vi har inget fysiskt land, men vi har en nationalitet'', förkunnar medborgarna i det virtuella Jugoslavien, det enda som sedan tisdagskvällen återstår av den tidigare så stolta federationen på Balkan.

Det fysiska Jugoslavien har efter nästan 85 år upphört att existera, men på internet lever landet vidare under adressen www.juga.com.

Landet har inget territorium, men det utfärdar pass, har en författning, skaffar sig en ny nationalsång varje vecka och har en egen flagga.

Cyber-Jugoslavien bildades av 152 jugoslaviska nostalgiker 1999 och räknar i dag in 16112 medborgare i sina led. Alla som känner sig som jugoslaver är välkomna att ansöka om medborgarskap, oavsett nationalitet. Alla utom de som står på en hemlig lista över ''icke önskvärda'' godkänns automatiskt. Vilka det är som inte beviljas inresa i Cyber-Jugoslavien nämns inte på hemsidan, men förre presidenten för det fysiska Jugoslavien, Slobodan Milosevic, förmodas vara en av dem.

Medborgarna i Cyber-Jugoslavien uppmanas, till skillnad från på Milosevics tid, att ta aktiv del i maktutövandet. Var och en får bli minister för vad som helst. Så är till exempel den kände filmregissören Dusan Makavejev minister för Dancing in the rain. Det finns också en minister för hälsokost, en för kitsch och trivialiteter, ett statsråd med ansvar för häxeri och trollkonster och en minister för allt annat.

Grundarna av nät-Jugoslavien säger att när landet som icke är har fem miljoner medborgare tänker man ansöka om medlemskap i FN och be om en jordplätt på 20 kvadratmeter varsomhelst i världen, där man kan placera sin server.

TT