Krigsförbrytare fick asyl i Sverige

NYHETER

GÖTEBORG

Minst ett 70-tal personer som misstänks för krigsförbrytelser och grova brott mot de mänskliga rättigheterna har fått en, åtminstone tillfällig, fristad i Sverige, uppger Göteborgs-Posten.

Det har flytt från bland annat Afghanistan, Libanon, Irak, Turkiet, Peru, Colombia och Uganda, där de varit knuta till olika politiska organisationer.

Bland annat finns nu i Sverige flera som arbetat för den afghanska säkerhetstjänsten Khad. Organisationen svarade för grova människorättsbrott både för olika regimer i Kabul och under perioden då när Sovjet förde krig i Afghanistan.

Gemensamt för hela gruppen på cirka 70 personer är att de misstänks för grova brott som mord, tortyr och massvåldtäkter, Ingen av dem har ställts inför rätta.

Gruppen får enligt Genèvekonventionen för flyktingar inte status som sådana, utan undantas från flyktingskyddet och klassas officiellt som exkluderade.

Å andra sidan skyddas de brottsmisstänkta från utlämning av bland annat Europakommissionen om de mänskliga rättigheterna som klargör att det finns ett visst skyddsbehov även för de här personerna.

- De får ett tidsbegränsat uppehållstillstånd som omprövas med jämna mellanrum med hänsyn till situationen i deras hemländer, säger asylrådet Christer Svan till GP.

Både i Sverige och övriga Europa är man restriktiv med att exkludera flyktingar enligt Genèvekonventionen. Mörkertalet är troligen stort.

Något hinder för att de misstänkta ställs inför rätta finns egentligen inte.

- Det är de rättsliga myndigheternas uppgift att ta tag i de fall där personer exkluderats och inleda en förundersökning, säger Svan.

- Staten har på alla sätt en skyldighet att se till att dessa fall prövas rättsligt.

TT