USA försöker stoppa krigsförbrytartribunal

NYHETER

"Det här är sandlåda på väldigt hög nivå"

I dag inrättades världens första permanenta krigsförbrytartribunal i Haag.

Men USA gör allt för att stoppa den – av rädsla för att egna soldater ska dömas.

- Det känns konstigt att de kliver av. Det känns futtigt, illa genomtänkt, hemmapolitiskt och lite sandlåda på väldigt hög nivå, säger Eric Östberg, tidigare överåklagare i Haag, till aftonbladet.se.

Tribunalen betraktas som en milstolpe för internationell rätt. Den har nu fått sin status efter upp mot 50 års ansträngningar, men ännu är ingen personal på plats.

Förespråkarna ser den som ett viktigt steg för att i framtiden kunna stoppa brott mot mänskligheten. Och under Bill Clintons regering var USA bland de mest aktiva förespråkarna.

Men i går kväll – redan innan tribunalen togs i bruk – gick USA till angrepp. Med veto stoppades det fortsatta arbetet i Bosnien.

- Att blanda i samarbetet i Bosnien i den här historien är ovärdigt en stat, säger Eric Östberg som 94-97 var överåklagare i Haag.

- Internationellt diplomatiskt är det en fantastisk åtgärd som i sig kommer gå till historien. Och nu nöjer de sig inte med det, utan ställer krav om immunitet för amerikanska soldater, säger Eric Östberg.

Amerikanerna är oroade för att egna soldater skulle kunna dömas och politiska rättegångar hållas, men Eric Östberg menar att det är uteslutet. Rättgarantierna är allt för goda.

Han kallar det maktmissbruk och tolkar det som ett spel för hemmaopinionen –USA ska markera att man värnar sina soldater.

- Det är fånigt när man tänker på vilka brott det gäller. Domstolen handhar bara de allra grövsta krigsförbrytelserna. Som folkmord, brott mot mänskligheten och grova överträdelser av internationell krigslagstiftning.

Den amerikanske FN-ambassadören John Negroponte varnade dock för att alla fredsbevarande insatser kan vara i fara och, enligt AP, tydde hans uttalanden på at USA kan komma att avbryta samtliga de 14 FN-uppdrag man är involverade i.

Organisationer rasar mot USA

Människorättsorganisationer rasar mot USA:s beslut och FN:s generalsekreterare Kofi Annan ifrågasatte hur USA har kunnat stödja tidigare tribunaler som rört det forna Jugoslavien, Rwanda och Sierra Leone – och ändå motsätta sig en permanent domstol.

- Det vore olyckligt och det fredsbevarande verktyget som har tjänat världen så bra, och som vi kommer behöva i framtiden, skulle hämmas, säger Kofi Annan till AP.

USA valde dock att gå med på en tre dagar lång förlängning för att på så vis skapa tid för en ny lösning.

Frågan är dock om amerikanerna verkligen kommer kunna hindra tribunalen. Framtida eventuella krigsförbrytelser kommer sannolikt ske i länder där domstolen tidigare accepterats.

Eric Östberg har talat med flera amerikanska kollegor som arbetar i Haag. De tar beskedet med bestörtning och upplever det som väldigt obehagligt.

- Respekten för det som kallas människorätt och är kärnan i en sådan här domstol verkar inte stå i zenit i Amerika för närvarande, säger Eric Östberg.

Även utrikesminister Anna Lindh är kritisk mot att amerikanerna inte längre stöder den så kallade Romstadgan som ligger till grund för tribunalen.

– Det är mycket beklagligt att USA beslutat dra tillbaka sitt stöd för Internationella brottmålsdomstolen. USA behövs i kampen för mänskliga rättigheter och mot straffrihet, sa utrikesminister Anna Lindh i en kommentar till beskedet tidigare i år.

Mattias Lundell