Flygledningen tar tillbaka erkännande

NYHETER

Förvirring kring uttalanden om kraschen

Systemet som skulle varna flygledarna för kollisionsrisk var avstängt.

Dessutom var bara en person i tjänst vid tornet i Zürich, den andre var på kafferast.

Men om det var ett brott mot reglerna är oklart.

Den ödesdigra kollisionen mellan ett ryskt passagerarplan och en lastplan i luften över södra Tyskland sent i måndags kväll kan bero på att ett varningssystem stängs av.

Flygledare bröt mot reglerna

Schweiziska luftfartsmyndigheten avslöjade på onsdagen att det sofistikerade elektroniska system som ska varna flygledarna för att kollisionsrisk föreligger inte fungerade.

- Systemet hade stängts av för rutinmässigt underhåll, bekräftar Patrick Heeb, talesman för det schweiziska företaget Skyguide, som ansvarar för det schweiziska flygledarsystemet.

Underhåll under lågtrafik

Vid tillfället för olyckan hade den ene av de två flygledarna i samförstånd med sin kollega tagit en kafferast.

-Vi utesluter inte att detta kan vara olycksorsaken, sade Toni Maag, chef för flygsäkerhetsbolaget Skyguide i Zürich, till en schweizisk radiostation.

Ett par timmar senare dementerade en lägre medarbetare chefens uttalande i ett pressmeddelande och intervjuer. Då hette det att reglerna medger att man under nattetid kan ta rast även om kollisionslarmet skulle vara ur drift. Exakt hur reglerna ser ut, ville han inte berätta.

Flygledaren vårdas på sjukhus

Planens färdskrivare har bekräftat att bägge planen försökte byta höjd – för att undvika varandra.

Bara 50 sekunder innan den fruktansvärda kraschen fick det ryska planet order från flygledaren att gå nedåt omedelbart.

Tyska och schweiziska flygsäkerhetsexperter har olika åsikter om huruvida det räcker med 50 sekunder för att undvika en olycka.

Några anser att 50 sekunder är en acceptabel marginal. Andra, bland dem en erfaren tysk pilot som uttalade sig för en tysk tv-kanal, anser att den är oacceptabel.

På Skyguide hävdar ledningen att 50 sekunder motsvarar internationella luftfartsbestämmelser.

25 sekunder innan kollisionen påbörjade den ryska piloten nedstigningen.

Samtidigt fick piloten i fraktplanet varningar från systemet ombord på Boeing-planet om att kollisionsrisk förelåg.

Planets eget system borde beordrat en stigning, men i stället gick även detta plan nedåt.

Den flygledare som var i tjänst vid olyckan vårdas på sjukhus för chockskador och har inte kunnat svara på några frågor.

Caroline Olsson, Frida Johansson, TT